Gymnasiebehovsrapporten 2022

Gemensam gymnasieregion, Gymnasieantagningen / 3 maj 2022

Storsthlm har släppt Gymnasiebehovsrapporten 2022. Den visar trender och sökmönster i Stockholms läns gymnasieregion och är ett stöd och underlag för kommunernas och de fristående aktörernas planering. 

Sedan 2015 tar vi varje år fram en rapport somger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen. 

- Det som märks tydligt i årets rapport är nedskrivna elevprognoser, alltså att det är färre elever än man trodde, och att det finns många lediga platser på yrkesprogram. Annars följer sökmönstret en stabil trend, till exempel hur pojkar och flickor söker och vilka utbildningar som är populära, berättar Johanna Ström, processledare på Storsthlm.  

Det är drygt 1150 fler sökande till de nationella programmen jämfört med 2021. Kommunerna i regionen utökar i år med 250 platser och de fristående skolorna med 127. 

Läs rapporten digitalt här.

Visa cookie-information