Reviderad överenskommelse om patientnämndsverksamhet

Nyhet/press / 16 mars 2021

Patientnämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården. Storsthlms styrelse rekommenderar nu kommunerna i länet att anta en reviderad överenskommelse om samverkan inom patientverksamhet.

Till Patientnämnden kan patienter, anhöriga, och personal kostnadsfritt vända sig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Här handläggs frågor som rör offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård, samt den kommunala hälso- och sjukvården och tandvård.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholms patientnämnd har sedan 2003 en överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet, som innebär att ansvaret att bedriva patientnämnd har övergått från kommunerna till regionen.

Nu har överenskommelsen uppdaterats, där det framgår tydligare vilka lagar som ligger till grund för detta. Det har även lagts till en beskrivning om Storsthlms roll, som är att företräda alla kommuner i länet gällande uppföljning och utvärdering.

Klagomål och synpunkter viktiga för att förändra vården

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel. De bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov. Genom att kontakta nämnden när det har uppstått problem i kontakterna med vården, bidrar man till att förändra vården, så att inte andra drabbas på samma sätt. Därför är klagomål och synpunkter viktiga.

Få ärenden till från kommunerna till patientnämnden

Antalet ärenden från kommunerna till patientnämnden är mycket få. Varje kommun kan få statistik på inkomna ärenden uppdelat per kommun, och man kan också välja att prenumerera på sammanfattningar med korta beskrivningar av de ärenden som patientnämnden fått in.

– Få antal ärenden från kommunerna kan bero på flera saker. En anledning kan vara att de redan idag har väldigt bra och välfungerande avvikelsehantering. Alla verksamheter har ett ansvar att informera om patientnämnden om dess verksamhet, men det kan vara så att informationen om möjligheten att kontakta patientnämnden inte är tillräckligt känd, säger Emma Braconier, processledare.

Patientnämnden 

Personalbild Emma Bracioner
Emma Bracioner

Processledare

Visa cookie-information