Bred regional uppslutning bakom ny masshanteringsstrategi

23 oktober 2023

Msshanteringsplan Besk

Projektchef Fredrik Bergman visar runt på masslogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden. Han visar sortering i fraktioner, smarta lösningar för bullerdämpning och en våtsikt, en teknik med vattenrening som gör att återvinningsgraden har ökat från cirka 30 till 80 procent.

För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram i Stockholms län. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram strategin. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och att åstadkomma en regional samsyn kring de problem och lösningar som finns. Det kommer i sin tur att ge flera värdefulla vinster: minskad miljö- och klimatpåverkan, tryggad materialförsörjning i länet, minskad uppkomst av avfall som kräver transporter och deponikapacitet samt minskade byggkostnader.

- Masshantering handlar om viktiga frågor för våra medlemskommuner. Att berörda aktörer i länet tagit fram en masshanteringsstrategi är ett bra steg framåt, säger Johan von Sydow, förbundsdirektör på Storsthlm

Läs pressmeddelandet och masshanteringsstrategin här.

Kategorier: Infrastruktur
Visa cookie-information