Nyheter
Krafttag för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård
Både internationella och nationella studier visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Nu tar Storsthlm och Region Stockholm ett krafttag för dessa barn…
Sammanfattning från styrelsen 10 juni
Styrelsen beslutade om programpriser 2022 för gymnasieskolan och att rekommendera kommunerna anta två överenskommelser; en som handlar om vård av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet…
Välkommen till vår nya webbplats
Nu har vi uppgraderat Storsthlms webbplats så att den är mer tillgänglig och har bättre överskådlighet.
Regional dialog – gemensam gymnasieregion
I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen där bland annat gymnasiebehovsrapporten för 2021 presenterades. Under dialogen låg fokus bland annat på kommunernas klusterar…
Visa alla nyheter
Kommande möten
18
jun
fredag 18 jun 2021. 13.00-14.30
26
aug
torsdag 26 aug 2021. Från kl 09.00 den 26 augusti till kl 15.00 den 27 augusti
Konferens med övernattning.
2
sep
torsdag 02 sep 2021. 13.00–16.30
Visa alla kalenderhändelser