Politisk styrgrupp Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera sju representanter till VIS.

Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter:

Från kommunerna i Stockholms län:

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna, ordförande
Anki Svensson (M), Tyresö
Martin Karlsson (C), Solna
Anna Lipinska (KD), Värmdö
Camilla Jansson (S), Upplands-Bro
Felix Finnveden (S), Stockholms stad
Robert Mjörnberg (V), Stockholms stad

 

Från Region Stockholm:

2023 är Region Stockholm ordförande för styrgruppen.

Christine Lorne (C), ordförande
Carl-Johan Schiller (KD)
Irene Svenonius (M)
Ulla Wihlman (Mp)
Talla Alkurdi (S)
Catarina Wahlgren (V)
Axel Conradi (M)

3
okt
tisdag 03 okt 2023, kl. 10.30–12:00
12
okt
torsdag 12 okt 2023, kl. 13.00–14.30
13
okt
fredag 13 okt 2023, kl. 11:00-15:30
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Senior rådgivare

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information