Politisk styrgrupp Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS.

Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter 2019-2022:

Från kommunerna i Stockholms län:

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Mirja Räihä (S), Stockholms stad

Från Region Stockholm:

Désirée Pethrus (KD), ordförande
Anna Starbrink (L)
Lars Rådén (M)
Talla Alkurdi (S)
Victor Harju (S)

Visa cookie-information