Politisk styrgrupp Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS.

Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter:

Från kommunerna i Stockholms län:

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Fredrik Wallén (KD), Stockholms stad
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Felix Finnveden (S), Stockholms stad

Från Region Stockholm:

2023 är Region Stockholm ordförande för styrgruppen, ledamot till ordförandeposten ännu inte utsedd.

Christine Lorne (C)
Carl-Johan Schiller (KD)
Irene Svenonius (M)
Ulla Wihlman (Mp)
Talla Alkurdi (S)

9
jun
fredag 09 jun 2023, kl. 09:00-15:00
8
sep
fredag 08 sep 2023, kl. 11:00-15:30
19
sep
tisdag 19 sep 2023, kl. 13.00–15.00
13
okt
fredag 13 okt 2023, kl. 11:00-15:30
Visa alla kalenderhändelser
Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef regional samverkan

Visa cookie-information