Politisk styrgrupp Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS.

Styrgruppens uppdrag är att:

  • Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilder
  • Följa pågående samverkan för att undanröja hinder och stärka utvecklingen av samverkan inom vård och omsorg
  • Ömsesidigt utbyta information om huvudmännens egna planerade och genomförda insatser inom relevanta områden
  • Följa och vid behov regionalisera nationella initiativ och satsningar av relevans för samverkan inom Stockholms län
  • Säkerställa individens bästa och delaktighet i processer kring framtagandet av överenskommelser, riktlinjer, vägledande dokument samt ”avvikelsehantering kring samverkan”

Styrgruppens ledamöter 2019-2022:

Från kommunerna i Stockholms län:

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Mirja Räihä (S), Stockholms stad

Från Region Stockholm:

Désirée Pethrus (KD), ordförande
Anna Starbrink (L)
Lars Rådén (M)
Talla Alkurdi (S)
Victor Harju (S)

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef Välfärdsutveckling

Personalbild Emma Bracioner
Emma Bracioner

Processledare

Visa cookie-information