Strategisk inriktning 2019–2022

Våra fokusområden

Storsthlms strategiska inriktning pekar ut de regionala frågor som kommer att vara särskilt viktiga under den kommande mandatperioden.

Storsthlm har pekat ut tre prioriterade fokusområden; utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Kompetensförsörjning, ekonomi och digitalisering är förutsättningar som genomsyrar alla verksamheter och fokusområden.

Du hittar hela strategiska inriktningen under relaterad information.