KONTAKT

Storsthlm har kansli på Södermalm i Stockholm, nära Medborgarplatsen och Södra station.

Storsthlm

Post- och fakturaadress:
Box 38145, 100 64 Stockholm

Besöksadress:
Fatburen, Södermalmsallén 36

Telefon:
08-615 94 00

Organisationsnummer:
222000-0448

E-postadress:
info@storsthlm.se

E-postadress registrator:
registrator@storsthlm.se

E-postadress faktura:
faktura@storsthlm.se

Parkering:
Det finns flera parkeringshus i området. Det närmaste hittar du i Västgötagränd.

 • Alla

  (57)

 • Person

  (57)

Titel

 • Verksamhetschef
 • Förbundsdirektör
 • Administrativ chef
 • Strategisk kommunikatör
 • Processledare
 • Uppdragssekreterare
 • Chefssekreterare
 • Kontorsvärd
 • Ekonomiansvarig
 • IT- och lokalansvarig
 • Handläggare
 • Systemförvaltare
 • Systemadministratör
 • Produktionssamordnare
 • Projektledare
 • Kommunalekonom
 • Kommunikatör
 • Regional utvecklingsledare
 • Förbundssekreterare
 • Digital strateg
 • Programledare
 • Utvecklingsledare
 • Bitr verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Ekonomiadministratör
 • Löne- och ekonomiadministratör
 • Stabschef

Taggar

 • Kommunikation och processtöd
 • Regional yrkesförarutbildning
 • God och nära vård
 • Gymnasieantagning
 • Ekonomi och HR
 • Ensamkommande barn
 • Missbruk/beroende
 • Regionalt samråd
 • Psykisk funktionsnedsättning
 • Hemlösa
 • Operation kvinnofrid
 • SIP - Vuxna och äldre
 • Arbetsmarknad
 • Vuxenutbildning
 • Sekretariat BUSSAM
 • Ungdomsmottagningar
 • SIP - Barn och unga
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Energikontoret Storsthlm
 • UEDB
 • Svealands Kustvattenvårdsförbund
 • Östra Sveriges Luftvårdsförbund
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • Samverkansavtal
 • Programpriser
 • Regionala programråd
 • Strukturtillägg
 • Barn och unga (0-24 år)
 • Energieffektiviseringsnätverk
 • Energikartläggning
 • Kommunalekonomi
 • VAS-rådet
 • Geodatarådet
 • Jämför gymnasieskolor

Arbetsområde

 • Utbildning och arbetsmarknad
 • Social välfärd och hälsa
 • Gemensam gymnasieregion
 • Gymnasieantagningen Storsthlm
 • Digitalisering
 • EU:s strukturfonder
 • Psykisk hälsa
 • Barn i behov av särskilt stöd (BUS)
 • Individ och familj
 • Energikontoret
 • Miljö och klimat
 • Samverkan med Region Stockholm
 • Äldre
 • Färdtjänst
 • Infrastruktur och bostäder
 • Teknisk infrastruktur
 • Samhällsbyggnad och miljö
 • Öppenhet och digitalisering
 • Ungdomsmottagningar
 • Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning
 • Politisk styrning
 • Stadgar
 • Storsthlm i EU
 • Vuxenutbildning
 • Funktionsnedsättning
Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler