VISSA - ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg, kommunala representanter

    När: tisdagen den 28 september 2021
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Södermalmsallén 36