Socialtjänst

Uppdrag 2019–2022

  • Stödja kommunernas uppdrag att möta individens behov med en trygg, tillgänglig och kvalitetssäker socialtjänst, vård och omsorg.
  • Bidra till att forma en sömlös vård och omsorg genom att utveckla samarbetet med Region Stockholm.
  • Stödja länets gemensamma uppdrag att stärka psykisk hälsa och välmående genom att öka tillgängligheten till psykiatriskt stöd och behandling samt nya metoder.
  • Främja individens trygghet genom samordnade insatser i länet.

Prioriterade frågor 2019

  • Stärka och utarbeta strukturerade former för samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm.
  • Utveckla det strategiska arbetet kring digitalisering inom socialtjänsten genom en vision för välfärdsteknologi. Bygga vidare på ett starkt samarbete i länet, samt vara en arena för påverkan mot den nationella nivån.
  • Inventera behov och utreda förutsättningar för ett bredare samarbete mellan kommunerna gällande trygghetsskapande arbete och insatser.
  • Analysera konsekvenserna för kommunerna i länet av eventuella förändringar i LSS-lagstiftningen.

Deltagare

Petra Oxonius, Botkyrka kommun
Marie Lundqvist, Botkyrka kommun
Britt-Marie Ekström, Danderyds kommun
Lena Burman-Johansson, Ekerö kommun
Siw Lideståhl, Haninge kommun
Eva Ingemarsdotri, Haninge kommun
Lotta Wigen, Huddinge kommun
Lina Blombergsson tf, Huddinge kommun
Jenny Wilhelmsson, Järfälla kommun
Cecilia Lövrup, Lidingö stad
Anne-Lie Söderlund, Nacka kommun
Marie Ivarsson, tf, Nacka kommun
Annica Blomsten, Norrtälje kommun
Maria Johansson, Tf förbundsdirektör
på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Veronica Östlin, Nykvarns kommun
Marlen Terrell, tf, Nynäshamns kommun
Jenny Thorsell, Salems kommun
Catarina Odenberg, Sigtuna kommun
Kristina Holmberg, Sigtuna
Elisabeth Bengtsson, Sollentuna kommun
Pia Bornevi, Sollentuna kommun
Ann-Charlotte Fager, Solna stad
Elisabet Sundelin, Solna stad
Patric Rylander, tf, Stockholms stad
Lena Lundström-Stoltz, Stockholms stad
Birgitta Fahlgren Sylvén, Sundbybergs stad
Helene Bengtson, Sundbybergs stad
Karin Björkryd, Södertälje kommun
Annika Rådström, tf, Södertälje kommun
Iréne Hededal, Tyresö kommun
Anna-Lena Engstedt, Tyresö kommun
John Henriksson, Tyresö kommun
Claes Lagergren, Täby kommun
Helena Åhman, Upplands-Bro kommun
Magnus Lublin, Upplands Väsby kommun
David Gyllenstråle, Vallentuna kommun
Agneta Franzén, Vaxholms stad
Anne Lundkvist, Värmdö kommun
Anna-Stina Fors Sjödin, Värmdö
Susanna Kiesel, Österåkers kommun