Socialtjänst

Uppdrag 2019–2022

  • Stödja kommunernas uppdrag att möta individens behov med en trygg, tillgänglig och kvalitetssäker socialtjänst, vård och omsorg.
  • Bidra till att forma en sömlös vård och omsorg genom att utveckla samarbetet med Region Stockholm.
  • Stödja länets gemensamma uppdrag att stärka psykisk hälsa och välmående genom att öka tillgängligheten till psykiatriskt stöd och behandling samt nya metoder.
  • Främja individens trygghet genom samordnade insatser i länet.

Prioriterade frågor 2019

  • Stärka och utarbeta strukturerade former för samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm.
  • Utveckla det strategiska arbetet kring digitalisering inom socialtjänsten genom en vision för välfärdsteknologi. Bygga vidare på ett starkt samarbete i länet, samt vara en arena för påverkan mot den nationella nivån.
  • Inventera behov och utreda förutsättningar för ett bredare samarbete mellan kommunerna gällande trygghetsskapande arbete och insatser.
  • Analysera konsekvenserna för kommunerna i länet av eventuella förändringar i LSS-lagstiftningen.

Deltagare

Petra Oxonius, Botkyrka kommun
Marie Lundqvist, Botkyrka kommun
Britt-Marie Ekström, Danderyds kommun
Lena Burman-Johansson, Ekerö kommun
Siw Lideståhl, Haninge kommun
Eva Ingemarsdotri, Haninge kommun
Lina Blombergsson, Huddinge kommun
Jenny Wilhelmsson, Järfälla kommun
Lotta Wigen, Lidingö stad
Anne-Lie Söderlund, Nacka kommun
Marie Ivarsson, tf, Nacka kommun
Annica Blomsten, Norrtälje kommun
vakant, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Mahria Persson Lövkvist, Nykvarns kommun
Marlen Terrell, tf, Nynäshamns kommun
Jenny Thorsell, Salems kommun
Catarina Odenberg, Sigtuna kommun
Kristina Holmberg, Sigtuna
Elisabeth Bengtsson, Sollentuna kommun
Pia Bornevi, Sollentuna kommun
Ann-Charlotte Fager, Solna stad
Elisabet Sundelin, Solna stad
Margareta Östrand, tf, Stockholms stad
Lena Lundström-Stoltz, Stockholms stad
Birgitta Fahlgren Sylvén, Sundbybergs stad
Helene Bengtson, Sundbybergs stad
Eva Pedersen Wallin, tf, Södertälje kommun
Annika Rådström, tf, Södertälje kommun
Iréne Hededal, Tyresö kommun
Claes Lagergren, Täby kommun
Helena Åhman, Upplands-Bro kommun
Magnus Lublin, Upplands Väsby kommun
David Gyllenstråle, Vallentuna kommun
Agneta Franzén, Vaxholms stad
Anne Lundkvist, Värmdö kommun
Anna-Stina Sjödin, Värmdö
Susanna Kiesel, Österåkers kommun