Samhällsbyggnad

Uppdrag 2019–2022

 • Vara en arena för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och stärkt ledarskap.
 • Utveckla kommunernas samhällsbyggnads- och bostadsförsörjningssprocesser.
 • Samverka kring kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Öka kunskapen kring hur kommunernas tekniska försörjningsystem kan bli robusta och säkra
 • Utveckla arbetet med klimat, miljö och energi.
 • Utveckla samarbetet med Region Stockholm och Länsstyrelsen kring samhällsbyggnadsfrågor.
 • Utveckla metoderna för trafikplanering genom stöd av resvaneundersökningar och andra planeringsunderlag

Prioriterade frågor 2020

 • Nulägesanalys kring behov av åtgärder och investeringar i VA-systemen på kort och lång sikt.
 • Samverka i enlighet med uppdraget kring att utveckla regionala principer för återvinningscentraler.
 • Ha dialog med Region Stockholm kring kollektivtrafikens utbyggnad och kommunernas bostadsförsörjning.
 • Utveckla digitalisering inom bygglovs-, detalj- och översiktsplaneprocesser.

Deltagare

Carina Molin, Botkyrka kommun
David Grind, Danderyds kommun
Tommie Eriksson, Ekerö kommun
Anna Haapaniemi, Haninge kommun
Andreas Paulson, Haninge kommun
Gunilla Vastesson, Huddinge kommun
Emelie Grind, Järfälla kommun
Johan Bergman, Järfälla kommun
Sara Helmersson, Lidingö stad
Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun
Anna Keskitalo, Norrtälje kommun
Eva Nord, tf Nykvarns kommun
Alf Olsson, Nynäshamns kommun
Christina Lood, Salems kommun
Kristina Gewers, Sigtuna kommun
Amanda Horwitz, Sollentuna kommun
Åsa Bergström, Solna stad
Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad
Ann-Sofie Hobro, Stockholms stad
Emma Svensson, Sundbybergs stad
Fredrik Härdén, Sundbybergs stad
Andreas Klingström, Södertälje kommun
Sara Kopparberg, Tyresö kommun
Jenny Gibson, tf Täby kommun
Linda Edgren, tf Upplands-Bro kommun
Åsa Engwall, tf Upplands Väsby kommun
Björn Stafbom, Vallentuna kommun
Susanne Edén, Vaxholms stad
Greger Ragnarsson, Värmdö kommun
Kent Gullberg, Österåkers kommun