Samhällsbyggnad

Uppdrag 2019–2022

 • Vara en arena för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och stärkt ledarskap.
 • Utveckla kommunernas samhällsbyggnads- och bostadsförsörjningssprocesser.
 • Samverka kring kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Öka kunskapen kring hur kommunernas tekniska försörjningsystem kan bli robusta och säkra
 • Utveckla arbetet med klimat, miljö och energi.
 • Utveckla samarbetet med Region Stockholm och Länsstyrelsen kring samhällsbyggnadsfrågor.
 • Utveckla metoderna för trafikplanering genom stöd av resvaneundersökningar och andra planeringsunderlag

Prioriterade frågor 2019

 • Nulägesanalys kring behov av åtgärder och investeringar i VA-systemen på kort och lång sikt.
 • Samverka i enlighet med uppdraget kring att utveckla regionala principer för återvinningscentraler.
 • Ha dialog med Region Stockholm kring kollektivtrafikens utbyggnad och kommunernas bostadsförsörjning.
 • Utveckla digitalisering inom bygglovs-, detalj- och översiktsplaneprocesser.

Deltagare

Carina Molin, Botkyrka kommun
David Grind, Danderyds kommun
Tommie Eriksson, Ekerö kommun
Anna Haapaniemi, Haninge kommun
Gunilla Vastesson, Huddinge kommun
Emelie Grind, Järfälla kommun
Sara Helmersson, Lidingö stad
Anna Green, t f Nacka kommun
Charlotte Köhler, Norrtälje kommun
Bengt Andersson, Nykvarns kommun
Alf Olsson, Nynäshamns kommun
Mikael Gustafsson, Nynäshamns kommun
Christina Lood, Salems kommun
Kristina Gewers, Sigtuna kommun
Amanda Horwitz, Sollentuna kommun
Lars Keski-Seppälä, Sollentuna kommun
Carolina Pettersson, Solna stad
Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad
Emma Svensson, Sundbybergs stad
Fredrik Härdén, Sundbybergs stad
Homan Gohari, Södertälje kommun
Sara Kopparberg, Tyresö kommun
Joachim Quiding, Täby kommun
Mathias Rantanen, Upplands-Bro kommun
Mikael Rångeby, Upplands Väsby kommun
Anna Holm, Vallentuna kommun
Susanne Edén, Vaxholms stad
Christina Leifman, Värmdö kommun
Kent Gullberg, Österåkers kommun