Nätverk – en arbetsform som stödjer uppdragen

De uppdrag vi arbetar med förutsätter att Storsthlm samlar in information om läget i kommunerna och skapar regionala bilder. Det krävs också dialog och förankring under arbetet. Vi samverkar därför kontinuerligt med kommunernas tjänstemän i olika nätverk.

Uppdragen genomförs i huvudsak tillsammans med kommunerna. De flesta uppdragen syftar till att utveckla samverkan i någon form, kommunerna emellan eller med extern part, till exempel Region Stockholm. För att underlätta denna avstämning, förankring och informationsinsamling används fasta nätverk som har kontinuerliga möten.

Varje nätverk ska stärka den kommunala samverkan och Storsthlms arbete, möjliggöra förankring och regional dialog i beslutade uppdrag, samt erbjuda deltagarna kollegiala kontakter och erfarenhetsutbyte. Deltagare utses av kommundirektör. Varje deltagare rapporterar och förankrar arbetet på lämpligt sätt med kommundirektör och i den egna organisationen. Deltagarna i respektive nätverk ska:

  • Bidra till att nätverket fokuserar på frågor som är av värde för kommunerna att samarbeta om, utifrån Storsthlms roll och uppdrag.
  • Utveckla den kommunala samverkan och förankra gemensamma uppdrag utifrån de beslut som tagits inom Storsthlm.
  • Bidra till att skapa regional kunskap genom att främja kollegiala kontakter och erfarenhetsutbyte.
  • Arbeta med aktuella samverkansfrågor inom nätverkets område.
  • Utse arbetsgrupper vid behov, samt samverka med Region Stockholm, länsstyrelsen och andra aktörer.

Aktuella strategiska nätverk