Politiska styrgrupper 2019-2022

En politisk styrgrupp utses av Storsthlms styrelse som också formulerar uppdraget. Styrgruppen initierar och leder den politiska dialogen i syfte att förankra och möjliggöra regionala överenskommelser och vägleder kansliets arbete inom uppdraget. Styrgruppen företräder i förekommande fall kommunerna relativt externa aktörer såsom statliga organ, Region Stockholm med flera.

Ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS)

Martina Mossberg (M), Haninge kommun, ordförande VISSA
Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun
Erik Slottner (KD), Stockholms stad
Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Mirja Räihä (S), Stockholms stad

Region Stockholm har utsett följande representanter till styrgruppen:
Ella Bohlin (KD), ordförande
Anna Starbrink (L)
Tobias Nässén (M)
Talla Alkurdi (S)
Victor Harju (S)

Styrgrupp för Gymnasieregion

Christina Eklund (M), Huddinge kommun, ordförande
Anna Cederschiöld Stuart (M), Stockholms stad
Isabel Smedberg Palmqvist (L), Stockholms stad
Patrik Dahl (C), Norrtälje kommun
Ulrika Falk (S), Norrtälje kommun
Kadir Kasirga (S), Stockholms stad
Ulla Hoffmann (V), Tyresö kommun

Styrgrupp för Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Arion Chryssafis (M), Solna stad, ordförande
Ylva Mozis (L), Vallentuna kommun
Arne Ekstrand (KD), Österåkers kommun
Karin Ernlund (C), Stockholms stad
Salar Rashid (S), Stockholms stad
Rashid Mohammed (V), Stockholms stad
Patric Andersson (MP), Järfälla kommun