Organisation

Storsthlm är en mötesplats för länets kommuner. I våra lokaler nära Medborgarplatsen möts ledande tjänstepersoner och politiker för att samarbeta om sådant som görs bättre tillsammans över kommungränserna. Kansliet har cirka 50 anställda och vi är organiserade i fem enheter.

Kansliets organisation

Kansliet leds av förbundsdirektören Johan von Sydow och har cirka 50 anställda. Vi är organiserade i fem enheter:

Regional utveckling

Enheten består av processledare som driver utveckling och samverkan inom utbildning och arbetsmarknad, samhällsbyggnad och miljö, digitalisering, kommunal ekonomi och HR. Här finns även Energikontoret Storsthlm. Chef: Roger Svanborg.

Välfärdsutveckling

Enheten består av processledare som driver utveckling och samverkan inom social välfärd och hälsa samt digitalisering. Chef: Åsa Danielsson. 

Gemensam gymnasieregion och gymnasieantagningen

Enheten består av processledare och handläggare som driver utveckling, samverkan och antagningsverksamhet för länets gemensamma gymnasieregion. Chef: Karin Soffiantini-Yildiz. 

Kommunikation och processtöd

Enheten består av kommunikatörer och sekreterare som ger medarbetare och medlemmar ett kommunikativt och professionellt stöd i pågående processer och uppdrag, samt IT- och lokalfrågor. Chef: Helen Ala-Kojola.

Stab

Enheten ansvarar för ekonomi- och personalfrågor. Chef: Gunilla Wictorin.

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef Regional utveckling

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef Välfärdsutveckling

Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Personalbild Helen Ala-Kojola
Helen Ala-Kojola

Kommunikationschef

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information