Organisation

Storsthlm är en mötesplats för länets kommuner. I våra lokaler nära Medborgarplatsen möts ledande tjänstepersoner och politiker för att samarbeta om sådant som görs bättre tillsammans över kommungränserna. Kansliet har cirka 50 anställda och vi är organiserade i fem enheter.

Kansliets organisation

Kansliet leds av förbundsdirektören Madeleine Sjöstrand och har cirka 50 anställda. Vi är organiserade i fem enheter:

Regional utveckling

Enheten består av processledare som driver utveckling och samverkan inom utbildning och arbetsmarknad, samhällsbyggnad och miljö, digitalisering, kommunal ekonomi och HR. Här finns även Energikontoret Storsthlm. Chef: Roger Svanborg.

Välfärdsutveckling

Enheten består av processledare som driver utveckling och samverkan inom social välfärd och hälsa samt digitalisering. Chef: Åsa Danielsson. 

Gemensam gymnasieregion och gymnasieantagningen

Enheten består av processledare och handläggare som driver utveckling, samverkan och antagningsverksamhet för länets gemensamma gymnasieregion. Chef: Karin Soffiantini-Yildiz. 

Kommunikation och processtöd

Enheten består av kommunikatörer och sekreterare som ger medarbetare och medlemmar ett kommunikativt och professionellt stöd i pågående processer och uppdrag. Chef: Helen Ala-Kojola.

Stab

Enheten ansvarar för ekonomi-, personal-, IT- och lokalfrågor. Chef: Catrin Nilsson

Personalbild Madeleines Sjöstrand
Madeleine Sjöstrand

Förbundsdirektör

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef Regional utveckling

Personalbild Åsa Danielsson
Åsa Danielsson

Verksamhetschef

Personalbild Karin Soffiantini Yildiz
Karin Soffiantini-Yildiz

Verksamhetschef Gymnasieregionen

Personalbild Helen Ala-Kojola
Helen Ala-Kojola

Kommunikationschef

Personalbild Catrin Nilsson
Catrin Nilsson

Stabschef