2020-09-22

Tillgänglighet för storsthlm.se

Den här sidan beskriver hur storsthlm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vem står bakom webbplatsen?

Storsthlm står bakom den här webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från storsthlm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommunikation@storsthlm.se. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommunikation@storsthlm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristerna åtgärdas i samband med lansering av en ny webbplats under första kvartalet 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

• Det finns tillgänglighetsbrister i kod, som gör det svårt för vissa tekniska hjälpmedel.
• Det finns vissa pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgängliga.
• Det finns bilder på webbplatsen som saknar alt-texter.
• Det finns grafiska element på webbplatsen med bristande tillgänglighet, exempelvis länkar.

Hur vi testat webbplatsen

Storsthlm har två webbplatser, storsthlm.se och gyantagningen.se, som byggdes samtidigt på samma plattform. Metamatrix har gjort en oberoende granskning av gyantagningen.se våren 2017. Granskningen har legat till grund för vidareutveckling samt beställning av nya webbplatser för gymnasieantagningen (lanseras november 2020) samt storsthlm.se (lanseras första kvartalet 2021).

Redogörelsen uppdaterades den 1 september 2020.