Mötesplats 2023

Program

Nu är programmet uppdaterat med massor av nya spännande seminarier och talare ! Programmet uppdateras löpande. Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Program 23 mars 2023 

 

12.00-13.00: Lunch och registrering

13.00-14.00: Stora scen, Mässhallen

Stockholmsregionen som tillväxtmotor – tar vi den för given?

Stockholmsregionen har länge varit hela Sveriges tillväxtmotor. Här bor en fjärdedel av befolkningen och ekonomin utgör en tredjedel av BNP. Både näringsliv och infrastruktur skapar förutsättningar för hela landets välstånd. Men kan vi ta rollen som tillväxtmotor för given? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Vad behöver Sverige nu? Vad behöver Stockholmsregionen?

Moderator: Catrin Ditz, Storsthlm
Medverkande: Elisabeth Svantesson (M), finansminister, Mats Gerdau (M), förbundsordförande Storsthlm, Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad, Emma Lennartsson, regiondirektör Region Stockholm, Fredrik Jurdell, stadsdirektör Stockholms stad, Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm.

14.00-14.15: Paus och förflyttning

14.15-15.15: Fyra parallella seminarier

1) God och nära vård och omsorg – tar vår styrning oss dit?

Vi är enade om vart vi vill – mot en god, sömlös och personcentrerad vård. Vi vet att det är avgörande att genomföra förändringar för att klara länets utmaningar. Men det finns olika idéer om vilken styrning som krävs för att ta oss dit. Hur skapar vi goda förutsättningar i vårt län för omställningen till en sömlös vård och omsorg? Vilken betydelse har egentligen styrningen för hur vården i slutändan blir?

Moderator: Anna Nergårdh, tidigare utredare god och nära vård.
Medverkande: Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla och med i strategigruppen för god och nära vård och omsorg, Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd Region Stockholm och ledamot i VIS, Vård i samverkan, Patric Rylander, socialdirektör Stockholms stad. Fler namn tillkommer.

2) Digitalisering och AI – Hur ser skolornas framtida utmaningar och möjligheter ut?

Arbetsmarknadens behov av kunskap och arbetskraft ska få större betydelse för gymnasieskolan. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska vara utgångspunkter för lärarutbildning och planering, genomförande och utvärdering av skolans verksamhet. Samtidigt förändras synen på kunskap och bildning snabbt. Digitalisering och artificiell intelligens testar gränserna och utmanar traditionella undervisningsmetoder, utvärderingsförfaranden och prov. Vilka förändringar står vi inför? Hur kan vi öka förutsättningarna för det livslånga lärandet och förbereda våra unga med rätt kompetenser in i framtiden?

Moderator: Karin Soffiantini Yildiz, verksamhetschef Gymnasieregionen Storsthlm
Medverkande: Erik Winnerö, gymnasielärare i svenska och religion och doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap, panelsamtal med Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörn. Södertörns Högskola, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Frida Plyhm Forshell, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad.

3) Morgondagens transportsystem – hur skapar vi en hållbar, robust och tillgänglig infrastruktur?

Transportsystemen har stor inverkan på människors dagliga liv, näringslivets utveckling och hur Stockholmsregionen utvecklas framöver. För att skapa tillgängliga och robusta transportsystem krävs utvecklat samarbete mellan många aktörer på kommunal, regional och statlig nivå. Hur ser trenderna och förutsättningarna ut? Hur ska satsningar prioriteras och finansieras?

Moderator: Per Ankersjö
Medverkande: Mats Gerdau (M), förbundsordförande Storsthlm och KSO i Nacka, Jan Valeskog, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare på Futurewise, Maria Bratt Börjesson, professor VTI och Linköpings Universitet, Victor Kilén, stadsdirektör Nacka, Birgitta Pettersson , kommundirektör Sigtuna, Åsa Engwall, samhällsbyggnadschef Upplands Väsby, Anton Västberg, utvecklingsdirektör Region Stockholm.

4) Kommunernas digitalisering – vem har egentligen makten?   

Alltmer tyder på att digitaliseringstakten i Sverige inte är tillräckligt snabb för att klara kommunernas framtida utmaningar. Men vem styr egentligen över digitaliseringen? Har kommunerna makten och resurserna att styra sin digitalisering eller behöver vi hitta nya former för samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter för att möta framtidens behov?

Moderator: Anna Gärdin, framtidsdirektör i Huddinge kommun
Medverkande: Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna och med i strategigruppen för digitalisering, Andi Kravljaca, framtidsstrateg Huddinge,  Maria Laxvik, IT-direktör, Stockholms stad. Fler namn tillkommer.

15.15-15.45: Paus och fika

15.45-17.00: Stora scen, Mässhallen

Fyra reportrar berättar om vilka gemensamma utmaningar och möjligheter hittades i de parallella spåren.

Stockholmsregionen i omvärldens ögon - stämmer mediabilden med självbilden?

Folke Rydén, välkänd journalist och filmare, vinnare av Stora Journalistpriset ger oss en blick på vår omvärld och våra samhällsutmaningar. Hur ser sambanden mellan demokrati, media och samhällsutveckling ut? Hur ser omvärlden på Stockholmsregionen och hur ser vi på oss själva?

Moderator: Catrin Ditz
Medverkande: Folke Rydén, journalist, Birgitta Pettersson, kommundirektör Sigtuna, Magnus Gyllestad, kommundirektör Haninge, Regina Kevius, kommundirektör Upplands Väsby, Frida Nilsson, stadsdirektör Sundbyberg.

Stockholmsregionens utmaningar och möjligheter – vad händer nu?

Kommunerna i Stockholms län har många gemensamma utmaningar. Vi har också många möjligheter att att ta oss an dessa tillsammans. Ett strategiskt samtal med Storsthlms presidium om hur vi driver samverkan framåt.
Moderator: Catrin Ditz
Medverkande: Mats Gerdau (M), förbundsordförande Storsthlm och KSO i Nacka, Anna-Lena Johansson (L) förste vice ordförande och kommunalråd i Sollentuna, Ebba Östlin (S), andra vice ordförande och KSO i Botkyrka.

17.00: Mässhallen

Mingel med möjlighet att nätverka med kollegor och samarbetspartners.

Anmäl dig här till Mötesplats 2023!

Visa cookie-information