Kansliet

För att genomföra politiskt beslutade uppdrag har Storsthlm ett kansli på Södermalmsallén 36 nära Medborgarplatsen. Här träffas dagligen tjänstemän och förtroendevalda från länets kommuner.

Kansliet leds av förbundsdirektören Madeleine Sjöstrand och har cirka 50 anställda, varav cirka femton personer arbetar på Gymnasieantagningen Storsthlm. Gymnasieantagningen är ett gemensamt antagningskansli för kommunerna i Stockholms län, samt Håbo och Gnesta, som samordnar och utför antagningen av elever till regionens gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Tillsammans arbetar vi med uppdrag inom verksamhetsprogrammets tre målområden: Utbildning och arbetsmarknad, Social välfärd och hälsa samt Samhällsbyggnad och miljö. Uppdragen genomförs i nära samverkan med medlemmarna och även tillsammans med externa parter, såsom Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm.

Organisation

En organisationsplan på tre nivåer. Övre lagret: Förbundsdirektör och Förbundssekreterare. Mellanlagret: Strategisk kommunikation. Verksamhetsstöd. Nedre lagret: Regional utveckling. Välfärdsutveckling. Gymnasieantagningen.