Tjänstestyrgrupp för sammanhållen vård och omsorg

Styrgruppens uppdrag är att stödja VIS politisk styrgrupp och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli. Kommunernas representanter utses av socialtjänstnätverket.

Uppdrag:

  • Stödja VIS och säkerställa länsgemensam samverkan utifrån VIS uppdrag och andra prioriterade utvecklingsfrågor.
  • Följa upp resultat av samverkan på lokal nivå, prioritera gemensamma utvecklingsfrågor och styra gemensamma utvecklingsarbeten utifrån ett helhetsperspektiv för länet.
  • Förtydliga, effektivisera och stärka länsgemensam samverkansorganisation mellan kommuner och Region Stockholm.

Deltagare:

Från Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning 

Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson, avdelningschef närsjukvård
Lena Hanberg, avdelningschef somatisk specialistvård
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan

Från kommunerna, socialchefsrepresentanter

Britt-Marie Ekström, socialdirektör, Danderyd
Claes Lagergren, socialchef, Täby (ersätter vid behov Britt-Marie Ekström)
Patric Rylander, förvaltningschef äldreförvaltningen, Stockholm stad
Linda Hamnes, biträdande förvaltningschef (ersätter vid behov Patrick Rylander)
Veronica Wolgast, tf. förvaltningschef socialförvaltningen
Karin Björkryd, omsorgsdirektör, Södertälje
Liridona Rama, socialchef, Nykvarn
Helena Åhman, socialchef, Upplands bro
Pia Bornevi, förvaltningschef vård och omsorg, Sollentuna (ersätter vid behov Helena Åhman)

Från Storsthlm

Roger Svanborg, verksamhetschef för Social välfärd och hälsa

9
jun
fredag 09 jun 2023, kl. 09:00-15:00
8
sep
fredag 08 sep 2023, kl. 11:00-15:30
19
sep
tisdag 19 sep 2023, kl. 13.00–15.00
13
okt
fredag 13 okt 2023, kl. 11:00-15:30
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information