Tjänstemannastyrgrupp för sammanhållen vård och omsorg

Styrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli. Kommunernas representanter utses av socialtjänstnätverket.

Uppdrag:

  • Stödja VIS och säkerställa länsgemensam samverkan utifrån VIS uppdrag och andra prioriterade utvecklingsfrågor.
  • Följa upp resultat av samverkan på lokal nivå, prioritera gemensamma utvecklingsfrågor och styra gemensamma utvecklingsarbeten utifrån ett helhetsperspektiv för länet.
  • Förtydliga, effektivisera och stärka länsgemensam samverkansorganisation mellan kommuner och Region Stockholm.

Deltagare:

Från Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning 

Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson, avdelningschef närsjukvård
Lena Hanberg, avdelningschef somatisk specialistvård
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan

Från kommunerna, socialchefsrepresentanter

Britt-Marie Ekström, socialdirektör, Danderyd
Claes Lagergren, socialchef, Täby (ersätter vid behov Britt-Marie Ekström)
Patric Rylander, förvaltningschef äldreförvaltningen, Stockholm stad
Linda Hamnes, biträdande förvaltningschef (ersätter vid behov Patrick Rylander)
Fredrik Jurdell, förvaltningschef socialförvaltningen, Stockholm stad
Veronica Wolgast, biträdande förvaltningschef (ersätter vid behov Fredrik Jurdell)
Karin Björkryd, omsorgsdirektör, Södertälje
Liridona Rama, socialchef, Nykvarn
Helena Åhman, socialchef, Upplands bro
Pia Bornevi, förvaltningschef vård och omsorg, Sollentuna (ersätter vid behov Helena Åhman)

Från Storsthlm

Roger Svanborg, verksamhetschef för Social välfärd och hälsa

15
nov
tisdag 15 nov 2022, kl. 13.00–15.00
Visa alla kalenderhändelser
Visa cookie-information