Tjänstemannastyrgrupp Energikontoret och Energi- och klimatrådgivningen

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun. Varje år beslutar styrgruppen om en inriktning på verksamheten samt en verksamhetsplan och budget.

Deltagare:

Anette Olovborn, Huddinge kommun
Gregor Hackman, Täby kommun
Gustaf Landahl, Stockholm stad
Per Enarsson, Nacka kommun
Megha Huber, Järfälla kommun
Vakant
Roger Svanborg, Storsthlm, ordförande

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef Regional utveckling

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information