Tjänstemannastyrgrupp för återvinningscentraler

Styrgruppen verkar för samordning av kommunernas återvinningscentraler för att bidra till tillgänglig och kvalitet för kommunernas medborgare. Kommunernas representanter utses av kommundirektörsgruppen.

Uppdrag:

Syftet med styrgruppens arbete är att hitta ett länsgemensamt förhållningssätt för länets återvinningscentraler, för att åstadkomma fri rörlighet och därmed underlätta för medborgarna, samt att ta fram en rättvis fördelning av kommunernas kostnader. 

Deltagare:

Johan Lausing   VD, SÖRAB
Mette Holst   VD SRV
Mårten Frumerie   VD SVOA
Christian Wiklund   VD Roslagsvatten
Mats Rostö   VD Nacka Vatten och avfall
Roger Svanborg   Verksamhetschef, Storsthlm

Personalbild Roger Svanström
Roger Svanborg

Verksamhetschef Regional utveckling

Visa cookie-information