Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

fredag, 10, dec, 2021

kl. 13.00—14.30

Digitalt via Teams eller Storsthlm

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Personalbild Jonas Hagetoft
Jonas Hagetoft

Processledare

Personalbild Joel Andersson
Joel Andersson

Uppdragssekreterare

Visa cookie-information