Kommundirektörsmöte

fredag, 01, okt, 2021

kl. 13.00–15.30

Storsthlm, Södermalmsallén 36

Brunnsviken eller Teams

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information