Artiklar

none
7 mars 2024 Sjuårig handlingsplan för god och nära vård och omsorg, nu med prioriterade aktiviteter för 2024

Den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) har fattat beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan under 2024.

none
7 mars 2024 Nytt gemensamt nyhetsbrev för ökad samverkan inom vård och omsorg

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län tar ett till steg mot förbättrad samverkan inom vård och omsorg genom lanseringen av det gemensamma nyhetsbrevet Vård och omsorg i samverkan.

none
7 mars 2024 Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention

Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention 2024 - 2026 är beslutad av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS). Inriktningen ger stöd i det länsgemensamma arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid samt främja psykisk hälsa hos befolkningen i Stockholms län.

none
20 december 2023 Handlingsplan för god och nära vård och omsorg beslutad

Beslut om en gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024–2030 har fattats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren, för att nå målet om en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen – god och nära vård och omsorg.

none
18 oktober 2023 Hallå Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering!

Sedan i våras har Storsthlm haft experthjälp i arbetet med handlingsplanen god och nära vård. Tidigare särskilda utredaren Anna Nergårdh, stödjer Storsthlm med ett särskilt fokus på kommunperspektivet.

none
17 oktober 2023 Lyckad samverkan för tidiga insatser för barn och unga

Första Linjen i Nacka är en mottagningsfunktion där Nacka kommun och Region Stockholm samverkar för tidiga insatser för barn och unga. Både kommunen och regionen identifierade ett gemensamt uppdrag att tillsammans samarbeta för att ge lättillgänglig, tidigt och effektiv vård och stöd till barn med psykisk ohälsa och deras familjer.

none
8 juni 2023 Gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård

Nu startar Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län det gemensamma arbetet med att ta fram en handlingsplan för god och nära vård. Redan i december 2023 ska den gemensamma politiska styrgruppen för Vård i samverkan (VIS) besluta om handlingsplanen.

none
27 april 2023 Nytt stödmaterial för att främja psykisk hälsa hos förskolebarn

De första åren i ett barns liv är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Därför är det viktigt att tidigt göra insatser för att främja den psykiska hälsan hos alla barn, men också att upptäcka tecken på ohälsa redan på ett tidigt stadium och erbjuda anpassade insatser för att stärka barnets mående. Men hur går man till väga i praktiken? Nu finns ett webbaserat stödmaterial tillgängligt för förskolor som vill utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

none
19 december 2022 Haninge kommun medverkar i satsning för samordnad vård

Att besöka en vårdcentral när man har en funktionsnedsättning kan vara omständligt. Oftast behöver man ett mer samordnat omhändertagande. Sedan september i år finns en mottagning för samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) vid Handens vårdcentral, en av de vårdcentraler som drivs av Stockholm läns sjukvårdsområde i Region Stockholm som fått ett utökat uppdrag. Social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun medverkar aktivt i satsningen som en del av kommunens omställning till god och nära vård.

Visa cookie-information