Artiklar

none
16 februari 2021 Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning för kommuner

Sedan oktober 2019 har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner för att motverka problemen med effektbrist i elnätet. Nu har projektet gått i mål och projektets slutsatser har sammanfattats i rapporten Tiopunktsprogram mot trängsel i elnätet – en handledning, som syftar till att hjälpa kommuner att jobba med de utmaningar energisystemet i Stockholmsregionen står inför.

none
5 november 2020 Projektstart för Klimateffektiv solenergi

Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV, startat projektet Klimateffektiv solenergi

none
1 september 2020 Samverkan kan göra kommunerna eleffektiva

Stockholmsregionen står energisystemet inför en rad utmaningar. Den lokala elproduktionen har minskat och det pågår en snabb utbyggnad av bostäder och verksamheter i länets kommuner. Elnätet är i behov av förstärkning för att kunna möta behovet av el. Eftersom ett elnät kan ta lång tid att utöka är utveckling av flexibla lösningar och samverkan mellan kommunerna viktigt.

Visa cookie-information