Artiklar

none
26 maj 2021 Regional dialog – gemensam gymnasieregion

I maj höll Storsthlm en regional dialog om den gemensamma gymnasieregionen där bland annat gymnasiebehovsrapporten för 2021 presenterades. Under dialogen låg fokus bland annat på kommunernas klusterarbete, något man även kan läsa mer om i rapporten.

Visa cookie-information