Artiklar

none
31 oktober 2022 Ny satsning för att locka fler att bli undersköterskor

Vård- och omsorgscollege Stockholm och omsorgsbolaget Humana gör en gemensam insats på den digitala gymnasiemässan 22–23 november för att locka fler att utbilda sig till undersköterskor.

none
13 oktober 2022 ”Kommunen har inte alla lösningar utan är beroende av att samhällets olika parter deltar”

I Upplands Väsby ökade långtidsarbetslösheten under pandemin. Kommunen startade därför projektet Väsby växlar upp, för att skapa förutsättningar för fler att komma ut på arbetsmarknaden samt stärka det lokala näringslivet.

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

none
4 maj 2022 Regional dialog: Hur får vi fler att klara gymnasiet?

Hur får vi fler elever att klara sin gymnasieutbildning? Det var temat på det senaste tillfället för regional dialog – ett forum för att diskutera gymnasieregionens utveckling och utmaningar.

none
3 maj 2022 Gymnasiebehovsrapporten 2022

Storsthlm har släppt Gymnasiebehovsrapporten 2022. Den visar trender och sökmönster i Stockholms läns gymnasieregion och är ett stöd och underlag för kommunernas och de fristående aktörernas planering.

none
21 april 2022 Resultatet av 2022 års elevenkät är klart

Vad tycker gymnasieelever i år 2 om sina skolor och utbildningar?  Nu är 2022 års resultat av länets gemensamma gymnasieenkät klart.

none
20 april 2022 Samhälls- och ekonomiprogrammet populärast i Stockholm

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Populärast att söka till i första hand är ekonomiprogrammet med 6924 sökande medan samhällsvetenskapsprogrammet har 6248 sökande.

none
16 december 2021 Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom samhällets utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

none
7 december 2021 Ökad kvalitet på yrkesprogram med branschsamverkan

För att möta den framtida arbetsmarknadens behov behöver fler ungdomar välja yrkesprogram Detta är fortsatt en av de största utmaningarna inom den gemensamma gymnasieregionen. Samverkan med företag och branscher, samt ökad kvalitet och högskolebehörighet, kan vara vägen framåt.

Visa cookie-information