Artiklar

none
14 december 2023 Storsthlms nyhetsbrev nr 7, 2023

I detta nummer kan du bland annat läsa om Storsthlms verksamhetsplan, Sundbybergs stads arbete med digital tvilling och att Energikontoret avvecklas vid årsskiftet.

none
14 december 2023 Digital tvilling förenklar framtidens stadsutveckling i Sundbyberg

För att underlätta planeringsprocesser, stadsutveckling och medborgardialog har Sundbybergs stad börjat arbeta med en digital 3D-modell, för att visualisera och analysera bebyggelseutvecklingen i staden, en så kallad digital tvilling.

none
13 december 2023 Sammanfattning från styrelsen den 7 december

På årets sista styrelsemöte behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2024 och samt ett förslag på en regional handlingsplan för klimatanpassning.

none
13 december 2023 Energikontoret avvecklas till årsskiftet

Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret från årsskiftet 2024. Beslutet fattades med bakgrund av att fokus för projekten inte riktar sig specifikt mot kommunernas verksamhet och på så sätt inte passar in i den verksamhet som Storsthlm har i uppdrag från sina medlemmar.

none
6 december 2023 Omställning Sthlm stöttade över 250 företag under och efter pandemin

Inom projektet Omställning Sthlm har Energikontoret Storsthlm och Almi stöttat företag i regionen med fokus på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

none
4 december 2023 Rekord för gymnasiemässan

Den 21-23 november kunde Gymnasiemässan för första gången på fyra år genomföras på plats. Under tre dagar besökte 39 000 personer mässan, och på föräldrakvällen kom 9 000 vårdnadshavare och ungdomar, vilket är publikrekord!

none
24 oktober 2023 Uppdaterad version av den regionala vattenförsörjningsplanen

En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region. Den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län har nu uppdaterats.

none
23 oktober 2023 Bred regional uppslutning bakom ny masshanteringsstrategi

För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram i Stockholms län. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

none
23 oktober 2023 App ska öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna

Nu ska det bli lättare för ungdomar att träffa kuratorer. Storsthlm har fått i i uppdrag att upphandla och förvalta en kommungemensam app för att öka tillgängligheten för ungdomarna till kuratorer. 

Visa cookie-information