Artiklar

none
25 mars 2024 Sammanfattning från styrelsen den 21 mars 2024

På årets första styrelsemöte fastställdes årsredovisningen för 2023. Styrelsen beslutade också att yttra sig över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.

none
21 mars 2024 Satsningar på Stockholmsregionen skapar nytta för hela Sverige

Investeringar i Stockholms läns infrastruktur är en investering i hela landets framtida utveckling. Det är en av huvudpunkterna i det yttrande som länets kommuner, genom Storsthlm, har enats om i ett remissvar till Trafikverket.

none
7 mars 2024 Sjuårig handlingsplan för god och nära vård och omsorg, nu med prioriterade aktiviteter för 2024

Den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) har fattat beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan under 2024.

none
7 mars 2024 Nytt gemensamt nyhetsbrev för ökad samverkan inom vård och omsorg

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län tar ett till steg mot förbättrad samverkan inom vård och omsorg genom lanseringen av det gemensamma nyhetsbrevet Vård och omsorg i samverkan.

none
7 mars 2024 Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention

Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention 2024 - 2026 är beslutad av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS). Inriktningen ger stöd i det länsgemensamma arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid samt främja psykisk hälsa hos befolkningen i Stockholms län.

none
16 februari 2024 Ansökningswebben till gymnasiet har stängt - 31 967 elever sökte

Gymnasieantagningens ansökningswebb stängde i natt. Totalt gjorde 31 967 elever val till gymnasiet.

none
22 januari 2024 Borgmästarmöte i Köpenhamn

Länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms styrelses arbetsutskott gjorde en studieresa till Köpenhamn och Öresundsregionen för att ta del av deras erfarenheter kring samhällsplanering, digitalisering och trygghet.

none
8 januari 2024 Hur får vi fler att välja yrkesprogram?

Det finns idag en stor brist på kompetens inom många yrken. Samtidigt finns det många lediga platser på yrkesprogrammen. Vi frågade representanter från Täby kommun, Academedia och Thoréngruppen hur vi kan få fler att välja yrkesprogram på gymnasiet.

none
20 december 2023 Handlingsplan för god och nära vård och omsorg beslutad

Beslut om en gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024–2030 har fattats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren, för att nå målet om en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen – god och nära vård och omsorg.

Visa cookie-information