Artiklar

none
6 maj 2024 Den gemensamma gymnasieregionen igår, idag och imorgon  

År 2001 togs det första steget till en gemensam gymnasieregion i Stockholm. Mycket har hänt sedan dess, och nu har Lena Dahlstedt, senior rådgivare på Storsthlm, tagit fram en rapport om gymnasieregionens historia.  

none
6 maj 2024 Samverkan för framtidens socialtjänst

Socialtjänstnätverket på Storsthlm, som består av socialtjänstdirektörer från de 26 kommunerna i Stockholms län, fortsätter sitt viktiga arbete med att främja samverkan och samarbete för att möta utmaningarna inom socialtjänstens område. Nyligen genomfördes en resa till Norrköping för att fokusera på den kommande socialtjänstlagen och hur de deltagande kommunerna ser på sina utmaningar och förändringsprocesser.

none
3 maj 2024 Sammanfattning från styrelsen den 25 april 2024

Styrelsen yttrade sig över Stockholms stads avfallsplan. Därutöver fick styrelsen information, bland annat om regionala samverkans- och stödstrukturer inom vård- och omsorg i Stockholms län. Två av Storsthlms fyra politiska styrgrupper informerade om pågående arbete och planerna framåt.

none
16 april 2024 Preliminärantagningen: Ekonomiprogrammet fortsätter att öka

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Flest förstahandssökande har ekonomiprogrammet med 8150 sökande, följt av samhällsvetenskapsprogrammet med 6 300 sökande.

none
28 mars 2024 Utjämningssystemet behöver fokusera på rätt saker!

De 26 kommunerna i Stockholms län har, genom Storsthlm, enats om ett inspel till utjämningskommitténs utredning om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.

none
26 mars 2024 Länets aktörer förebygger och bekämpar våld tillsammans

Våld i nära relation är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Regionala aktörer stärker nu sina åtaganden och åtgärder, för att förebygga och bekämpa våldet.

none
26 mars 2024 Huddinge kommun stärker kompetensen med digital utbildning om missbruk och beroende

Under hösten 2023 lanserade Huddinge kommun en webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
26 mars 2024 Storsthlms nyhetsbrev nr 1, 2024

I detta nummer kan du bland annat läsa om det yttrande som länets kommuner har enats om i ett remissvar till Trafikverket, om handlingsplanen vård och omsorg och vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan och om Huddinge kommuns webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem.

none
25 mars 2024 Framtidens socialtjänst: Dialoger för hållbar omställning och samverkan

Under februari och mars har Storsthlm tillsammans med Haninge kommun arrangerat en serie dialoger med fokus på den omställning som krävs för att skapa en hållbar socialtjänst.

Visa cookie-information