Logotyp

KONTAKT

Storsthlm har kansli på Södermalm i Stockholm, nära Medborgarplatsen och Södra station.

Storsthlm

Post- och fakturaadress:
Box 38145, 100 64 Stockholm

Besöksadress:
Fatburen, Södermalmsallén 36

Telefon:
08-615 94 00

Organisationsnummer:
222000-0448

E-postadress:
info@storsthlm.se

E-postadress registrator:
registrator@storsthlm.se

E-postadress faktura:
faktura@storsthlm.se

Parkering:
Det finns flera parkeringshus i området. Det närmaste hittar du i Västgötagränd.

 • Alla

  (45)

 • Person

  (45)

Titel

 • Verksamhetschef
 • Direktör
 • Administrativ chef
 • Strategisk kommunikatör
 • Processledare
 • Uppdragssekreterare
 • Chefssekreterare
 • Kontorsvärd
 • Ekonomiansvarig
 • IT- och lokalansvarig
 • Handläggare
 • Systemförvaltare
 • Systemadministratör
 • Produktionssamordnare
 • Projektledare
 • Kommunalekonom
 • Kommunikatör
 • Regional utvecklingsledare
 • Förbundssekreterare
 • Digital strateg

Taggar

 • Kommunalekonomi
 • Gymnasieantagning
 • Jämför gymnasieskolor
 • UEDB
 • Strategisk HR
 • Strategisk IT
 • Upphandling
 • Lokalfrågor
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Integration
 • Arbetsmarknad
 • Svealands Kustvattenvårdsförbund
 • Östra Sveriges Luftvårdsförbund
 • Press
 • Högskolesamverkan
 • Lärarutbildning
 • Energieffektiviseringsnätverk
 • Regionala noder för energikartläggning
 • Energikartläggning
 • Regionalt energikontor
 • VAS-rådet
 • Geodatarådet
 • Samverkansavtal
 • Programpriser
 • Strukturtillägg
 • Utbud
 • Nationella program
 • Yrkesprogram
 • Tilläggsbelopp
 • Sekretariat BUSSAM
 • Grundskola
 • Egenvård

Arbetsområde

 • Hälsa och stöd
 • Funktionsnedsättning
 • Hemsjukvård
 • Äldre
 • Individ och familj
 • Samordnad individuell plan (SIP)
 • Öppenhet och digitalisering
 • Förutsättningar för e-förvaltning
 • Gemensam gymnasieregion
 • Finansiering
 • Lediga tjänster
 • Miljö, energi och klimat
 • Inflyttning och delaktighet
 • Samverkan med Stockholms läns landsting
 • Barn och unga
 • Bo och verka
 • Infrastruktur och bostäder
 • Färdtjänst
 • E-hälsa
 • Digital agenda Storstockholm
 • Utbildning och arbetskraft
 • Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning
 • Vuxenutbildning
 • Politisk styrning och organisation
 • Storsthlm i EU
 • Stadgar
 • Kommunalteknisk infrastruktur
Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler