Logotyp

KONTAKT

Storsthlm har kansli på Södermalm i Stockholm, nära Medborgarplatsen och Södra station.

Storsthlm

Post- och fakturaadress:
Box 38145, 100 64 Stockholm

Besöksadress:
Fatburen, Södermalmsallén 36

Telefon:
08-615 94 00

Organisationsnummer:
222000-0448

E-postadress:
info@storsthlm.se

E-postadress registrator:
registrator@storsthlm.se

E-postadress faktura:
faktura@storsthlm.se

Parkering:
Det finns flera parkeringshus i området. Det närmaste hittar du i Västgötagränd.

 • Alla

  (46)

 • Person

  (46)

Titel

 • Verksamhetschef
 • Förbundsdirektör
 • Administrativ chef
 • Strategisk kommunikatör
 • Processledare
 • Uppdragssekreterare
 • Chefssekreterare
 • Kontorsvärd
 • Ekonomiansvarig
 • IT- och lokalansvarig
 • Handläggare
 • Systemförvaltare
 • Systemadministratör
 • Produktionssamordnare
 • Projektledare
 • Kommunalekonom
 • Kommunikatör
 • Regional utvecklingsledare
 • Förbundssekreterare
 • Digital strateg
 • Programledare
 • Utvecklingsledare
 • Bitr verksamhetschef
 • Kommunikationschef
 • Ekonomiadministratör

Taggar

 • Gymnasieantagning
 • UEDB
 • Ensamkommande barn
 • Missbruk/beroende
 • Regionalt samråd
 • Psykisk funktionsnedsättning
 • Hemlösa
 • Operation kvinnofrid
 • Arbetsmarknad
 • Vuxenutbildning
 • Upphandling
 • Sekretariat BUSSAM
 • Ungdomsmottagningar
 • Energi- och klimatrådgivning
 • Energikontoret Storsthlm
 • Svealands Kustvattenvårdsförbund
 • Östra Sveriges Luftvårdsförbund
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • Samverkansavtal
 • Programpriser
 • Regionala programråd
 • Strukturtillägg
 • Energieffektiviseringsnätverk
 • Energikartläggning
 • VAS-rådet
 • Geodatarådet
 • Jämför gymnasieskolor

Arbetsområde

 • Förutsättningar för e-förvaltning
 • Hälsa och stöd
 • Öppenhet och digitalisering
 • Gemensam gymnasieregion
 • Digital agenda Storstockholm
 • Utbildning och arbetskraft
 • Finansiering
 • Lediga tjänster
 • Barn och unga
 • Samordnad individuell plan (SIP)
 • Miljö, energi och klimat
 • Psykisk hälsa
 • Samverkan med Region Stockholm
 • Färdtjänst
 • Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • E-hälsa
 • Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning
 • Bo och verka
 • Inflyttning och delaktighet
 • Politisk styrning och organisation
 • Stadgar
 • Storsthlm i EU
 • Vuxenutbildning
 • Strukturfonderna i Storstockholm
 • Infrastruktur och bostäder
 • Kommunalteknisk infrastruktur
 • Individ och familj
Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler