2020-11-12 | Nyhet

Bransch- och utbildningsanordnare gör gemensam satsning för att locka fler till vårdyrket

En viktig fråga för vår region är kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Det behövs mer utbildad personal inom flera områden för att klara kommunens kärnuppdrag och om vi får fler ungdomar att söka sig till yrkesprogrammen kommer vi en bra bit på vägen.

En generell nedåtgående trend sedan läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) infördes 2011 är att allt färre ungdomar söker till yrkesprogram. Detta stämmer även överens med söktrycket till vårdprogrammet. I år hade programmet 13 procent färre antagna än föregående år, och hela 37 procent av platserna stod tomma på programmet i länet vid skolstart.

En del av svaret för att vända den nedåtgående trenden är att stärka samarbetet mellan skola och bransch samt att ge eleven möjlighet att kunna göra ett välinformerat val. Därför gör nu det regionala programrådet inom vård och omsorg med stöd av Storsthlm en särskild insats på den digitala gymnasiemässan 19–21 november genom en gemensam digital monter. I programrådet ingår bland annat representanter från Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen samt omsorgsbolaget Humana som särskilt är med och stöttar denna insats.

Vi måste bryta den nedåtgående söktrenden, och mässan är en plattform där vi kan möta många ungdomar och berätta vilka möjligheter det finns”, säger Aisha Amin, ordförande för det regionala programrådet och regional processledare för Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen.

I montern kan ungdomar chatta med elever som går på programmet, lärare, studie- och yrkesvägledare samt personer som jobbar inom branschen. Genom ett urval av intressanta filmer kan de som ska söka gymnasiet inspireras och få inblick i vad det innebär att gå vård- och omsorgsprogrammet och jobba i branschen.

Anders Broberg, affärsområdeschef inom äldreomsorg Humana som också är medlem i det regionala programrådet håller med Aisha och tillägger att det är en mycket stark arbetsmarknad som väntar de som går ut vård och omsorgsprogrammet. För den som vill finns det stora möjligheter att arbeta i hela Sverige inom en rad olika verksamheter men också i andra länder som Norge eller Danmark.

Storsthlm stöttar sedan flera år tillbaka de regionala programråden för yrkesutbildningar i länet samt är en aktiv part i det nyligen lanserade projektet Kompetensarena Stockholmlänk till annan webbplats.