2020-08-26 | Nyhet

Ge kommunerna en större roll i arbetsmarknadspolitiken

De tre kommunförbunden Storsthlm, Kommunförbundet Skånes kommuner (KFSK) och Göteborgsregionen (GR) träffade nyligen arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att diskutera läget på arbetsmarknaden och behovet av snabba och konkreta insatser från Arbetsförmedlingen.

Förutsättningarna för arbetsmarknaden inom storstadskommunerna skiljer sig på många sätt från andra av delar landet, samtidigt som de har en avgörande betydelse för hela landets tillväxt. Bara Stockholmsregionen står för hälften av den statliga inkomstskatten i landet, så om det går dåligt här så drabbar det alla. Ett starkt budskap från storstadsförbunden till arbetsmarknadsministern är att kommunerna vill ha en större roll för arbetsmarknadsinsatserna.

– Kommunerna är bäst på att identifiera de lokala och regionala behoven och förutsättningarna. Vi har kunskap om medborgarnas situation och etablerade relationer med näringslivet. Det gör att vi många gånger kan agera snabbare än Arbetsförmedlingen, säger Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm.

Den pågående pandemin har satt djupa avtryck på arbetsmarknaden i Stockholms län. För närvarande är 113.000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med cirka 54 procent sedan förra året. Att snabbt hjälpa fler personer i arbete blir därför ännu viktigare i spåren av pandemin.

– Kommunerna och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt intresse av att få arbetsmarknadsinsatserna att fungera bättre. Kommunerna har redan upparbetade verktyg och kontakter genom sitt ansvar för vuxenutbildningen, både med kommunala och privata utförare. Det gör oss bra skickade att snabbt kunna matcha arbetssökande med utbildning, arbete eller praktikplatser, säger Mats Gerdau.

Samtalet med arbetsmarknadsministern kom att handla mycket om regeringens arbete kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd till näringsliv, kommuner och regioner med anledning av den pågående pandemin, men också om Arbetsförmedlingens förutsättningar, arbetssätt och utmaningar samt om behovet av tätt samarbete med kommunerna.

Eva Nordmark konstaterade att samverkan med kommunerna måste fungera och att det är regeringens tydliga uppdrag till myndigheten att säkra den lokala närvaron och samverkan med kommuner och andra viktiga aktörer.

Storstadsförbundens dialog med regeringen kommer att fortsätta under hösten.

Deltagare vid mötet från kommunförbunden:

Storsthlm: Mats Gerdau (M) ordförande och Ebba Östlin (S) 2e vice ordförande

Göteborgsregionen (GR) Axel Josefsson (M) ordförande och Miguel Odhner (S) 3e vice ordförande

Kommunförbundet Skåne: Patric Åberg (M) ordförande och Johan Andersson (S) 2e vice ordförande