2020-06-09 | Nyhet

Oförändrade programpriser för gymnasieregionen 2021

Programpriserna för gymnasieregionen rekommenderas vara oförändrade 2021. Det beslutade Storsthlms styrelse den 4 juni. Beslutet innebär att kommunerna har fram till den 15 december 2020 på sig att besluta om rekommenderad prislista.

Storsthlms styrelse tog vid sammanträdet hänsyn till att det ekonomiska läget i kommunerna inte medger några uppräkningar för gymnasieskolan. De beslutade därför att rekommendera kommunerna inom den gemensamma gymnasieregionen att programpriserna blir oförändrade.

– I år har förutsättningarna varit betydligt svårare än vanligt, på grund av det mycket svåra ekonomiska läge kommunerna står i, säger Roger Svanborg, verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad. Flertalet kommuner förbereder sig för att inte kunna räkna upp verksamheternas kostnader 2021.

Beslutet innebär att kommunerna har fram till den 15 december på sig att besluta om rekommenderad prislista. Rekommendation kommer att skickas ut till samtliga kommuner inom kort.

Beslutet omfattar även oförändrade nivåer för det strukturtillägg som ges till skolor med elever med behov av särskilt stöd. Styrelsen beslutade också att rekommendera uppräkning av den mellankommunala ersättningen för elever i klasser med hörselanpassning.