2020-05-18 | Nyhet

Gymnasiet + vux = sant!

Uppdragsbild

Vårens regionala dialog om gymnasieregionen handlade om hur samverkan mellan gymnasiets yrkesprogram och vuxenutbildningens yrkesutbildningar kan utvecklas. Nästan 90 deltagare samlades fredagen den 15 maj till en digital dialog på temat.

Christina Eklund (M), ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen samt kommunalråd i Huddinge, och Arion Chryssafis (M), ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och ordförande i socialnämnden i Solna hälsade välkomna till dialogen. Den här gången hade även företrädare för vuxenutbildningen bjudits in.

– Temat för dialogen valdes innan Corona. Men med tanke på vilka utmaningar vi kommer att ha på arbetsmarknaden med anledning av den pågående pandemin var det bra tajming. Det är viktigare än någonsin att prata om hur vi kan medverka till att ge länets medborgare de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Christina Eklund.

Flera goda exempel kring samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen delades under dialogen. Till exempel visade Göteborgsregionen (motsvarigheten till Storsthlm) hur de genom samverkan hjälps åt att fylla platserna på yrkesutbildningar. Stockholms stad berättade om hur de samarbetar mellan gymnasiet och vuxenutbildningen inom bland annat hotell- och restaurangprogrammet samt transport- och fordonsprogrammet, så att de kan utnyttja lokaler och lärarkompetens bättre. Järfälla kommun berättade om samverkan inom restaurang och livsmedelsprogrammet.

– Länet består av många stora, starka och självständiga kommuner. Det finns en enorm kraft i samverkan när vi väljer det. Då får vi tjänster som är mycket bättre än det var och en kan åstadkomma på egen hand, säger Arion Chryssafis.

Med hjälp av frågor till deltagarna fångades många synpunkter in, både kring vilka hinder för samverkan de kunde se, och vilka möjligheter som finns att få till en bättre samverkan.

– Det är väldigt roligt att se alla idéer till förbättrad samverkan! Jag gillar att ha fokus på möjligheterna, snarare än hindren, och det verkar finnas en hel del att göra, både genom politiska beslut och ökad dialog, säger Christina Eklund.

Den gemensamma gymnasieregionen har en lång tradition av samverkan och att årligen i regionala dialoger diskutera gymnasieregionens utmaningar och utveckling. Inom vuxenutbildningen är man på väg att införa liknande regionala dialoger.

– Det tuffa ekonomiska läget för kommunerna innebär att vi gemensamt behöver prata om hur vi utnyttjar resurserna bättre. Den här dialogen bidrog med många intressanta tankar. Att vi dessutom ser till helheten, men jobbar mer intensivt på ett delregionalt plan stämmer överens med hur vuxenutbildningen organiserad, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i styrgruppen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och ordförande i socialnämnden i Solna.

På dialogen presenterades även årets gymnasiebehovsrapport.
Här kan du läsa mer om rapporten