2020-03-05 | Nyhet

Första ansökningsomgången till gymnasiet är genomförd

Den första ansökningsomgången inför läsåret 2020/2021 stängdes den 17 februari och Gymnasieantagningen Storsthlm kan konstatera att det är fler än någonsin som har sökt till gymnasiet.

Totalt har 29 388 ungdomar bosatta i Stockholms län, Håbo och Gnesta gjort ett val till gymnasie- och gymnasiesärskolor. 29 077 av dem var sökande till gymnasieskolornas utbildningar och 311 sökte till gymnasiesärskolorna. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med första ansökningsperioden förra året. I takt med att eleverna blir fler ökar även utbildningsutbudet. En helt ny gymnasieskola startar sin verksamhet till höstterminen, andra skolor ökar sitt utbildningsutbud och antalet platser. 880 fler platser är planerade att starta vid de nationella programmen till hösten.

Det är första gången som antagningen sker i det nya antagningssystemet Indra. I systemet har en del buggar uppstått, som löpande och i prioriteringsordning rättas till. För närvarande pågår yttrande- och mottagandehanteringen i kommunerna. Förutom manualer och stöd på webbplatsen, tillhandahålls en utökad support. Bland annat erbjuds kommunernas beslutsfattare möjlighet att på plats hos Gymnasieantagningen få hjälp med handläggningen i Indra en eftermiddag i veckan under de första veckorna.

Omvalsperioden kommer att öppna den 15 april, då sökande har möjlighet att lägga till val och ändra sin ansökan. I samband med det blir resultatet av den preliminära antagningen tillgänglig för eleverna. Fler nya sökande kommer att tillkomma under omvalsperioden. Förra året tillkom cirka fem procent förstahandssökande till de nationella programmen under omvalsperioden.

Läs mer om Gymnasieantagningens budget och verksamhetsplan samt om antagningssystemet i Indralänk till annan webbplats