2019-12-12 | Nyhet

Positiva effekter när kommuner samverkar om vuxenutbildning

Genrebild. Man kör en bil. Bild tagen bakifrån där endast armar och händer på ratten syns.

Stort intresse, ökat söktryck från samverkande kommuner och fyllda utbildningsplatser. Det är några av effekterna efter ett år igång med den regionala vuxenutbildningen för yrkesförare. Nu vill kommunerna fortsätta samverka.

Sedan i början av 2019 har alla länets kommuner och fyra Uppsalakommuner samverkat kring en regional vuxenutbildning för lastbils- och bussförare.

– Yrkesförarutbildningen är dyr och komplicerad att bedriva. Alla parter tjänar på att samarbeta kring den. Storsthlms roll har varit att samordna arbetet mellan alla parter samt driva processen framåt, säger Anne-Charlotte Sundlöf, projektledare för den regionala yrkesförarutbildningen.

Yrkesförare är ett bristyrke och utbildningen bidrar till att säkra rekryteringsbehoven de kommande åren.

– Nu har vi hittat en modell för samverkan regionalt för yrkesutbildningar inom transport. Förhoppningsvis kan vi identifiera fler utbildningar där behoven är liknande och lösa det genom att samarbeta regionalt, säger Lina Femzén, strateg på vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Under året har antalet ansökningar till yrkesförarutbildningen ökat gradvis. Ansökningarna är även mer jämnt fördelade över de utbildningsanordnare som deltar.

– 2018 fylldes inte ens platserna till hälften. I år har vi istället nyttjat flera av de platser vi fått och även behövt söka fler platser av Skolverket, berättar Anne-Charlotte. Störst intresse ser vi för utbildningarna till lastbilsförare medan ökningen är något mindre för bussförarutbildningen.

Webbplats om utbildningen och gemensam webbansökan

Det har blivit enklare att hitta information om yrkesförarutbildningen med hjälp av en gemensam webbplats. Detta förenklar för både elever och studie- och yrkesvägledare att hitta rätt information samt att göra ansökan.

Ansökningar kan nu göras på ett och samma ställe. Detta då deltagande utbildningsanordnare sökt auktorisation i en och samma kommun. Ett undantag är vuxenutbildningen Upplands-Bro som har kvar sin egen ansökningswebb.

Bättre samarbete mellan skolorna

Några exempel på samarbete mellan skolorna som gett positiva effekter är att utbildningsanordnarna formulerat gemensamma utbildningsbeskrivningar, delar på annonskostnader och har gemensamma evenemang.

– Utbildningsanordnarna tog också fram en gemensam kartläggningsmodell. Om en elev inte får plats på den sökta skolan, möjliggör kartläggningsmodellen för skolorna att hänvisa till en annan skola, om det skulle vara så att en elev inte får plats på den sökta skolan, säger Anne-Charlotte.

"Den absolut största fördelen är att vi samarbetar"

Lennart Krantz arbetar som rektor på Kunskapscentrum Nordost i Täby kommun och menar att det inledningsvis fanns frågor som inte hade någon självklar mottagare. Hela tiden utvecklades dock en god vilja att hitta rätt.

– Med tiden fick vi ett fungerande kansli för uppdraget. Trots att vi inte befunnit oss i samma lokaler har vi kunnat utveckla ett fint samarbete mellan oss som huvudsökande kommun och Storsthlm och Ann-Charlotte, som samordnare av utbildningen, säger Lennart Krantz.

Alla kommuner som har deltagit under året har sagt ja till att fortsätta samverka även under 2020. Dock var det till en början inte helt självklart för Täby kommun att fortsätta med uppdraget, då de själva administrerade fem kommuners vuxenutbildning.

– Men i takt med att vi utvecklade vår kunskap och skapade fungerande rutiner kunde vi så småningom hantera situationen och fortsätta samverkan, säger Lennart. För den absolut största fördelen är att vi just samarbetar. Vi måste fortsätta med att utveckla regional samverkan där vi har möjlighet.

Täby kommun går in som huvudsökande kommun för statsbidraget nästa år. De kommer även få ersättning för arbetstid.

Vad händer framöver?

– Vi har formen och alla strukturer, nu ska vi fortsätta arbeta med att utveckla dessa, säger Anne-Charlotte.


Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning som ska ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar på gymnasial nivå. Statsbidraget kräver ingen medfinansiering från kommunerna vilket underlättar administrationen kring utbildningen.