2019-12-11 | Nyhet

Så ska kommunerna klara utmaningen med växande elevkullar

Tre tonåringar promenerar utomhus i skolmiljö.

Det regionala arbetet med att möta växande elevkullar fortsätter. Länets kommuner samarbetar i så kallade kluster, som är skapade efter elevernas rörelsemönster och val av gymnasieskola.

Elevkullarna växer. Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–18 år) kommer öka från ungefär 77 000 till 97 100 personer fram till år 2027. Allt som allt är bedömningen att det behövs ungefär 20 000 nya gymnasieplatser fram till 2027 för att motsvara behoven.

Det har med tiden blivit tydligare att kommunerna måste ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för utformningen och planeringen av regionens gymnasieskolor för att klara utmaningen.

Öppet samtal om kapacitet och behov

Ett sätt att planera tillsammans är i kluster. Totalt har fem olika kluster skapats utifrån elevernas val av gymnasieskola samt deras rörelsemönster.

Ett av de fem klustren är ”kluster-syd” som består av Botkyrka, Södertälje, Salem, Huddinge och Nykvarn. Mellan dessa kommuner reser 79 procent av eleverna. Här finns en elevkull som väntas öka med 3100 elever fram till och med 2027.

Lars-Gustaf ”L-G” Jonsson är gymnasiechef i Botkyrka kommun. Som deltagande kommun i kluster-syd berättar han att de hunnit träffas två gånger under hösten och att de även har ett möte inbokat till januari. Klustret har bestämt för att ses två gånger per termin på tjänstemannanivå och tillsammans med politiker vid ytterligare ett möte.

– Vi har ett utbyggnadsbehov som gör att vi behöver göra en kapacitetsbedömning över befintliga skolor i våra kommuner. Det här har vi gett varandra som läxa att utreda, just för att se var och hur vi kan fylla på förutom redan planerade utbyggnad.

Med i en av kluster-träffarna medverkade även Elof Hansjons (S), kommunalråd i Södertälje kommun. Han fyller på med vad klustret enats om hittills.

– Vi har även kommit fram till vikten av att samtala öppet och dela information med varandra. Vi har också kommit överens om att vi behöver samtala om utbud, speciellt för yrkesprogrammen.

Att just vara trygga inom gruppen och med varandra menar även Lars-Gustaf ”L-G” Jonsson är viktigt för att skapa goda relationer.

– Det relationella är avgörande för att lyckas. Vi är olika kommuner med delvis olika prioriteringar och politisk styrning, men genom att eleverna rör sig mellan våra kommuner behöver vi också se utanför vår egen kommun då vi planerar vår verksamhet - och då är det viktigt att kunna prata tillitsfullt mellan varandra. Detta för att kunna möta utmaningen vi står inför.

”En katalysator för att komma igång”

Förutom att träffas regelbundet i det egna klustret, träffas samtliga 26 kommuner för att inspireras av varandra, något som anses otroligt värdefullt. Varje kluster samarbetar självständigt, men har hjälp av Storsthlms processledare.

– För oss är det otroligt värdefullt – som en katalysator för att komma igång. Vi får stöd med underlag och input för att kunna samverka på bästa sätt, säger L-G Jonsson.

Både L-G Jonsson och Elof Hansjons är positivt inställda på samarbetet framöver.

– Det här har verkligen blivit en nystart i arbetet för att gemensamt styra för att det ska vara bra gymnasieutbildning för dem som växer upp i våra kommuner, Elof Hansjons (S).

Vad händer framöver?

Storsthlm stödjer klustren med processledning, faktaunderlag och kommunikation. Besluten om gymnasieskolans utbud fattas av varje kommun, men dialogen och samordningen är ett gemensamt ansvar.

– Bättre analys, ökad transparens och i slutändan sunda genomtänkta beslut är centralt i klustergruppernas arbete. Som processledare behöver vi bidra till att utveckla relationerna inom klustren, vidareutveckla tvärkopplingarna mellan klustren och skapa förutsättningar för innovativt tänkande, säger Jonas Hagetoft, processledare på Storsthlm.

Kommunkluster:

Kommunerna i länet är i arbetet uppdelade i fem olika kluster baserat på elevernas rörelsemönster.

  • Nordväst: Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla. 75 procent reser inom klustret och det väntas öka med 3800 elever till 2027.
  • Centrum-Väst: Ekerö, Sundbyberg, Solna, Lidingö och Stockholm. 81 procent reser inom klustret och det elevantalet väntas öka med 10 800 fram till 2027.
  • Syd: Nykvarn, Salem, Botkyrka, Södertälje och Huddinge. 79 procent reser inom klustret och 3100 elever fram till 2027.
  • Nordost: Norrtälje, Vallentuna, Täby, Österåker, Danderyd och Vaxholm. 88 procent reser inom klustret och elevantalet väntas öka med 3400 till 2027.
  • Öst: Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Här reser 75 procent och det väntas bli 3400 fler elever till 2027.

Läs mer om gemensam gymnasieregion här.