2019-11-15 | Nyhet

Dags för 28 000 niondeklassare att välja gymnasium

I år ska fler niondeklassare än någonsin i Stockholms län, Håbo och Gnesta göra sina val till gymnasiet. Den 21-23 november har ca 28 000 elever möjligheten att komma till Gymnasiemässan där de träffar gymnasieskolor och andra aktörer för att få information och inspiration inför gymnasievalet. Totalt finns 169 utställare på plats.

Gymnasiemässan, som varje år arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö i samarbete med Gymnasieantagningen Storsthlm, är Sveriges största gymnasiemässa. Här får alla som ska göra val till gymnasiet chansen att träffa representanter från så gott som samtliga gymnasieskolor. På plats finns även branschorganisationer samt studie- och yrkesvägledare, redo att diskutera gymnasievalet inför ansökan som görs i januari och februari.

Elever i åttonde klass och vid introduktionsprogram, föräldrar och andra vårdnadshavare är också välkomna till mässan som har gratis entré.

Fullspäckat program

På Gymnasiemässans scen kommer det att hållas spännande och inspirerande föreläsningar, några exempel:

Våga välja efter ditt intresse

Skolverket kommer till Gymnasiemässan och pratar om myter och fördomar, könsstereotypa val och faktorer som påverkar. De ger tips och råd till dig som ska göra ditt gymnasieval. Bli bättre på att välja rätt just för dig.

Vilka råd ger du som förälder och hur fungerar gymnasieskolan idag?

Som förälder har du stor påverkan på ditt barns gymnasieval. Vilka råd ger du och hur fungerar gymnasieskolan idag? Är det viktigt att ”hålla alla dörrar öppna”? Hur gör man det?

Skolverket berättar om hur du som förälder kan tänka kring valet till gymnasiet tillsammans med din ungdom.

Jag lever min dröm

De populära föreläsarna och eldsjälarna Caxton Njuki och Mohammed Mouaid berättar om hur du kan nå dina drömmar genom att skapa din egen verklighet.

Vad händer efter mässan?

Efter besöket på Gymnasiemässan i Älvsjö ska eleverna ha fått en bredare uppfattning om urvalet och därefter kunna besöka gymnasieskolornas öppna hus, för att få en ännu tydligare bild inför valet.

– Gymnasiemässan ger eleverna en överblick över alla utbildningar och skolor, men också en första chans att möta dem direkt. Den ger dem en möjlighet att träffa lärare och elever som kan svara på frågor. Besöket ska bidra till att öka elevernas medvetenhet och kunskap, ge dem nya perspektiv och väcka tankar inför gymnasievalet, säger Charlott Rydén, chef på Gymnasieantagningen Storsthlm, regionens antagningskansli, som kommer att finnas på plats för att svara på frågor om ansöknings- och antagningsprocessen.