2019-10-02 | Nyhet

Utveckling av mätmetod för regional uppföljning av vuxenutbildningar

Under våren utförde Storsthlm en kartläggning av kvalitetsarbetet inom kommunala yrkesvuxenutbildningar. Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett regionalt överförbart system för att mäta anställningsbarhet efter genomförd utbildning.

Kompetensarena Stockholm

Arbetet är en del av ESF-projektet Kompetensarena Stockholm, som bland annat syftar till att anpassa vuxenutbildningar efter arbetsmarknadens behov, exempelvis genom att förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och näringsliv. Storsthlm ansvarar för det delprojekt som ska förbättra kvaliteten på länets yrkesutbildningar.

Målet: en regionalt överförbar modell

I delprojektet utfördes i våras en kartläggning av hur de kommunala huvudmännen arbetar med kvalitet i Yrkesvux, gällande både egenarrangerade och inköpta utbildningar. Den 17 september gav Storsthlms politiska styrgrupp för arbetsmarknad och vuxenutbildning klartecken att påbörja nästa del av projekt, vilket är en kvalitetsuppföljning som ska mäta anställningsbarhet efter genomförd yrkesutbildning.

Målet med delprojektet är att utveckla en regionalt överförbar modell där man kan mäta anställningsbarhet efter all yrkesutbildning.
Patrik Marinilli, processledare på Storsthlm, tror att delprojektet kan göra stor skillnad när det gäller kvalitetssäkring mellan de olika yrkesutbildningarna.

– Den största bristen är kanske att utbildningarna kan variera stort vad gäller innehåll och kvalitet. Genom att använda anställningsbarhet som en måttstock kommer vi att bättre kunna anpassa utbildningarna efter branschens krav och därmed minska variationen i kvalitet, säger Patrik.

Patrik Marinilli och David Norman, båda processledare på Storsthlm, är projektledare respektive projektresurs. Ett antal rektorer från länets kommunala vuxenutbildningar finns med i referensgruppen och kommer bland annat att bidra med inspel till utvecklingen av en modell och mätmetod.

Modellen ska presenteras på Kompetenarena Stockholms implementeringskonferens den 20 mars 2020.

Länsgemensam plattform för kompetensförsörjning

Målet med Kompetensarena Stockholm är en bygga en plattform för kompetensförsörjning. David Norman ser att det kan bli ett bra verktyg för Storsthlms strategiska nätverk för arbetsmarknad och tillväxt, då det tar ett länsgemensamt grepp kring arbetet med att matcha och utbilda kompetens.