2019-10-01 | Nyhet

Gymnasieantagningen Storsthlm lanserar nytt antagningssystem

Den 1 oktober lanserades det nya antagningssystemet som möjliggör en mer digitaliserad antagning i länet. Detta kommer att bidra till högre effektivitet, rättssäkerhet och användarvänlighet.

Funktionalitet och fördelar

Det nya systemet eliminerar mycket av den mellanhandshantering som i dag sker mellan kommuner, skolor och kanslier. Systemet skickar automatiskt ut arbetsuppgifter till de som är ansvariga för det momentet, vilket ger kortare handkortare handläggningstid och minskar risken för fel. En ökad digitalisering minskar även beroendet av papper, vilket gynnar miljön.

Ökad kvalitet genom samverkan

Systemet har använts i Göteborgsregionen sedan 2014. I dag ägs och förvaltas det av Storsthlm och Göteborgsregionen i en gemensam förvaltningsorganisation. Genom samverkan mellan antagningskanslierna uppnås synergieffekter som kunskapsutbyte och en ökad kvalitet i antagningen. Detta gynnar såväl de sökande eleverna, som huvudmännen för gymnasieutbildningarna, studie- och yrkesvägledarna och övriga användare i länet.

Ny struktur på Gyantagningen.se

I samband med lanseringen av det nya antagningssystemet får webbplatsen en ny struktur, som ska göra det lättare att hitta det du söker. Det fanns en tydlig ambition att förenkla och målgruppsanpassa informationstexterna, dels genom att undvika onödigt krångliga ord och dels genom att lyfta fram det som är viktigast när du gör ditt gymnasieval.