2019-08-15 | Nyhet

Inspel till betygsutredningen

Jörgen Tholin, utredare för betygsutredningen

Jörgen Tholin, utredare för betygsutredningen

På Storsthlm samlades ett tjugotal representanter för kommunala och fristående huvudmän från gymnasiet och vuxenutbildningen för att ge medskick till den pågående betygsutredningen.

På plats var utredare Jörgen Tholin, som tog chansen att testa några av de kommande förslagen på gruppen.

– Det är alltid värdefullt att träffa olika intressenter som kan bidra med sina perspektiv på frågorna. Under utredningens gång har jag träffat både elever, lärare, kommuner, huvudmän och myndigheter, som kommer med synpunkter och ser olika aspekter av förslagen.

Att träffa representanter för storstadskommunerna i Stockholm är speciellt, jämfört med övriga landet.

– Man får ha respekt för att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Men klart är att Stockholmsområdet, och i viss mån även Göteborg och Malmö har speciella förutsättningar som inte finns i exempelvis Härjedalen. Till exempel är konkurrensen mellan gymnasieskolor, och vikten av grundskolebetyg för att komma in på ”rätt” gymnasium en viktig fråga i storstadskommunerna, säger Jörgen Tholin.

En av frågeställningarna för dagen var också hur systemet ska kunna fungera för både gymnasiet och vuxenutbildningen.

Utredningen ska vara klar den 30 november, men om man får tilläggsdirektiv från regeringen kommer tiden för utredningen att förlängas.

Huvudmän från gymnasiet och vuxenutbildningen har dialog kring betygsutredningen
Huvudmän från gymnasiet och vuxenutbildningen har dialog kring betygsutredningen