2019-05-15 | Nyhet

En skjuts framåt för regional kompetensförsörjning

Bild från halvdagsseminariet "Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning?" i Haninge kommunhus. Foto: Julia Reuter Holmström

Ett flertal rapporter pekar på en skriande brist på personal i offentlig sektor de kommande fem åren. Under en förmiddag samlades kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg, samt representanter från Vinnova, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen i Haninge kommunhus för att bjuda på ett inspirerande halvdagsseminarium om regional kompetensförsörjning.

Det främsta syftet med dagen är att öka den regionala stoltheten och samarbetet genom att visa på goda exempel. Idén till seminariet väcktes av Haninge kommun som såg möjligheter till samarbete med Storsthlm och det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt. Nätverket är ett forum för diskussioner, beslutsförankring och erfarenhetsutbyte kring arbetsmarknad och tillväxtfrågor med representanter från länets alla 26 kommuner. Anette Berggren hoppas att det här kommer att bli ett återkommande inslag som kommer att göra skillnad på lång sikt.

– De växande utmaningarna kring kompetensförsörjning i länet kräver att vi kommuner arbetar tillsammans. Vi tror att den här dagen kommer att inspirera till nytänkande och innovation, samt fler samverkansformer mellan kommuner, region och andra samhällsaktörer, säger Anette Berggren, enhetschef för arbetsmarknad på Haninge kommun.

Från verksamhetsutbildningar till jobbmatchningar

Moderator Catrin Ditz, Storsthlm, hälsade alla välkomna och noterade att det var en stor styrka med så många olika aktörer, såväl bland föredragshållare som bland publiken. Även programmet för dagen bjöd på stor variation och visade på olika möjligheter med utgångspunkt i teknik, nätverkande och samarbete.

Björn-Olov Söderholm, tillförordnad rektor Centrum Vux Haninge kommun, berättade om ett pågående samarbete mellan Haninge och Stockholms universitet kring verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) för att kontra den framtida lärarbristen. Anna Palmgren, sektionschef Digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen, höll ett annat uppskattat seminarium om teknikens potential att exempelvis matcha kandidater och arbetsgivare.

Förmiddagen avrundades med ett samtal på scen mellan kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg, Region Stockholm, Vinnova, Arbetsförmedlingen och Kyl & Frysexpressen.

Vilka plockar upp stafettpinnen?

David Norman, processledare i utbildning och arbetsmarknad på Storsthlm, tycker att seminariet var väldigt lyckat och ser fram emot liknande initiativ framöver.

Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar under de kommande åren och det här är ett bra första steg mot ökad samverkan. Nu blir det spännande att se vilka som plockar upp stafettpinnen efter detta, säger David Norman.

Halvdagsseminariet arrangerades av Haninge arbetsmarknadsråd i samarbete med Storsthlm. Moderator för dagen var Catrin Ditz, processledare inom digitalisering på Storsthlm.