2019-04-12 | Nyhet

Fler elever än någonsin har sökt gymnasiet

Nu är den preliminära gymnasieantagningen klar. Fler elever än någonsin har gjort sitt förstahandsval till de nationella programmen vid gymnasierna i Stockholms län, Håbo och Gnesta – närmare bestämt 27 193 elever.

– Det ökande antalet ungdomar matchas av både fler skolor och ett större programutbud än tidigare. Vi har cirka fyra procent fler sökande än förra året. Samtidigt har fyra procent fler elever antagits vid den preliminära gymnasieantagningen. Det visar att vi som gymnasieregion, kommunerna tillsammans med de fristående huvudmännen, har lyckats växla upp för att möta behoven, säger Mats Gerdau, förbundsordförande för Storsthlm.

De preliminära antagningsgränserna, det vill säga den poäng som krävs för antagning till respektive utbildning, publicerades på torsdagen den 11 april på www.gyantagningen.selänk till annan webbplats.

– Antagningen och poängen baseras på de ansökningar som gjordes i februari och niornas höstterminsbetyg. Ofta höjs betygen i slutbetygen och antagningsgränserna kan höjas något vid slutantagningen, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Det är totalt 180 gymnasieskolor, 58 kommunala och 122 fristående. Däribland en ny kommunal gymnasieskola och sex nya fristående gymnasieskolor som startar till hösten.

Vid de nationella programmen erbjuds totalt 28 032 platser, varav 15 124 på kommunala skolor och 12 908 på fristående skolor. Vid yrkesprogrammen har 3 827 antagits till 7 313 erbjudna platser.

– Därutöver tillkommer cirka 4 procent fler sökande under omvalsperioden. En grupp elever uppnår behörighet till programmen först i samband med slutbetygen och ett antal uppnår godkända betyg i och med sommarskola, säger Charlott Rydén.

En uppskattning är att det vid höstterminsstarten kan bli ca 1 500 fler antagna elever vid yrkesprogrammen. Det yrkesprogram som har flest preliminärt antagna är El- och energiprogrammet med 908 antagna. Naturbruksprogrammet är näst störst med 376 antagna. VVS- och Fastighetsprogrammet är det yrkesprogram som ökat mest i jämförelse med förra året och har 344 antagna. Barn- och fritidsprogrammet har också ökat mer än övriga med 343 antagna. Hotell- och turismprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Industritekniska programmet har färre preliminärt antagna i år än förra året.

Vid de högskoleförberedande programmen har 17 902 antagits till 20 713 erbjudna platser. Det högskoleförberedande program med flest preliminärt antagna är Samhällsvetenskapsprogrammet, 4 837 antagna, följt av Ekonomiprogrammet med 4 642 antagna och Naturvetenskapsprogrammet med 4 212 antagna. Det enda högskoleförberedande program som minskat i jämförelse med förra året är Humanistiska programmet. Endast 188 personer är preliminärt antagna här.

Det förväntas tillkomma ca 1 800 antagna slutligt vid de högskoleförberedande programmen, vilket innebär totalt 19 700 antagna vid dessa vid höstterminsstarten.

Nästa vecka öppnar omvalsperioden, från 17 april till den 15 maj, där eleverna har möjlighet att revidera sina val.

Här finns de preliminära antagningsgränserna:
https://www.gyantagningen.se/antagningsstatistik/preliminar-antagning.htmllänk till annan webbplats