2018-12-07 | Nyhet

Svenskundervisning med fokus på yrkesspråk - snabbare väg till egenförsörjning

Hösten 2017 formades en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att starta upp sfi med yrkesutbildning i Stockholmsregionen. Idag samverkar sex kommuner, samt Arbetsförmedlingen och Storsthlm och planen är att snart starta två försöksutbildningar.

Skåne har under fyra års tid arbetat med att sätta grunden för Sveriges andra helintegrerade satsning för att föra samman svenska för invandrare (sfi) med yrkesutbildningar. Det hela, som började som ett projekt, har nu blivit en permanent verksamhet. Yrkes-sfi i Skåne, som verksamheten heter, är en utbildning med svenskundervisning där fokus ligger på yrkesspråk. Utbildningen är kostnadsfri för eleven och finansieras av hemkommunen eller Arbetsförmedlingen. I satsningen samarbetar alla Skånes 33 kommuner, Sölvesborg kommun, samt kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne.

I november arrangerade Kommunförbundet Skåne en konferens om resultaten av Yrkes-sfi i Skåne. David Norman, som är processledare på Storsthlm inom arbetsmarknads-, integrations- och vuxenutbildningsfrågor, var där.

– Det unika med det här projektet är att svenskundervisningen integreras med yrkesutbildningen, den planeras och genomförs på samma ställe, vilket ger eleven mycket bättre förutsättningar att utveckla det svenska språket. Eleverna får en snabbare väg till egen försörjning och blir matchningsbara mot yrke och jobb, säger David Norman.

Hösten 2017 formades en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att starta upp sfi med yrkesutbildning – eller som det kom att kallas, sfi AUB (arbetsmarknadsutbildning) – i Stockholmsregionen. Arbetsgruppen fick ett genombrott våren 2018 då både en avsiktsförklaring mellan alla aktörer och en hållbar organisation togs fram. Idag samverkar sex kommuner, samt Arbetsförmedlingen och Storsthlm. Planen är att starta två försöksutbildningar i januari 2019, inom lokalvård respektive fordonsmekanik.

Storsthlm driver styrgruppen som styrgruppsordförande och är tillsammans med Arbetsförmedlingen den samordnande länken mellan alla kommuner som deltar i samarbetet.