2018-11-22 | Nyhet

Samarbete ska få fler elever att upptäcka möjligheterna med yrkesprogrammen

Storsthlms gymnasierapport 2018 visar att regionens elever har ett fortsatt lågt intresse för yrkesprogrammen. För en fortsatt regional tillväxt behövs fler elever på utbildningar inom branscher där det råder brist på arbetskraft nu och kommande år. På årets gymnasiemässa den 22-24 november går Storsthlm, Arbetsförmedlingen, Skolverket, WorldSkills och Sveriges byggindustrier ihop i en gemensam satsning för att öka elevernas kunskap om den regionala arbetsmarknaden.

Ett av fokusområdena för den politiska styrgruppen för gemensam gymnasieregion, som utsetts av Storsthlms styrelse, är frågan om bristen på sökande till yrkesprogrammen. Storsthlms gymnasierapport visar att ett flertal yrkesprogram minskar i antal antagna elever, samtidigt som branscherna är i stort behov av arbetskraft.

– Idag råder kompetensbrist i Stockholmsregionen och tyvärr väljer ungdomar när de söker till gymnasiet bort yrkesutbildningar som skulle leda till jobb direkt efter examen. Frågan man måste ställa sig är varför yrkesutbildningar inte är mer attraktiva, säger Ebba Östlin, ordförande i Storsthlms politiska styrgrupp för gymnasieregionen.

På fjolårets Gymnasiemässa gick Storsthlm och Arbetsförmedlingen ihop för att öka elevernas kännedom om den regionala arbetsmarknaden och vilka branscher som har särskilt behov av arbetskraft framöver. Det vill säga, var de framtida jobben finns. I år utökas samarbetet. Fyra aktörer – Arbetsförmedlingen, Skolverket, WorldSkills och Sveriges byggindustrier – som samtliga har som målsättning att få fler att söka yrkesprogram går ihop med en gemensam monteryta där eleverna bland annat har möjlighet att göra intressetest, informeras om regionens kompetensförsörjningsbehov och få koll på vanliga myter kring gymnasieprogrammen.

–För att visa hur varierande yrkena kan vara och för att öka kunskapen om läget på arbetsmarknaden samarbetar nu Arbetsförmedlingen, Skolverket, WorldSkills och Sveriges byggindustrier på årets gymnasiemässa. Vi måste bli bättre på att visa vilka möjligheter yrkesutbildningarna ger, fortsätter Ebba Östlin.

Den 23 november kommer även höstens regionala dialog om gymnasieskolan i Stockholms län att hållas, med fokus på Storsthlms förtydligade uppdrag att arbeta med samplanering och dimensionering av den expanderande gymnasieskolan. Regeringens särskilda utredare Lars Stjernqvist kommer berätta om utredningen kring gymnasieskolans planering och dimensionering. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet för deltagarna att besöka Gymnasiemässan.