2018-09-28 | Nyhet

Nu börjar den nya gymnasielagen tillämpas - det här gäller

Den 25 september tog Migrationsöverdomstolen beslut om att bestämmelserna i den så kallade gymnasielagen kan tillämpas. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018, möjliggör tillfälligt uppehållstillstånd till ungdomar för gymnasiestudier. Domstolens beslut innebär att Migrationsverket nu återupptar sin handläggning av ansökningarna.

Vad gäller för dem som får uppehållstillstånd?
Alla ungdomar som får uppehållstillstånd har enligt skollagen rätt till utbildning så snart de folkbokfört sig. Den gemensamma antagningen till gymnasiet för unga i Stockholms län, Håbo och Gnesta är avslutad inför höstens terminsstart; frågor kring gymnasieplats för enskilda personer hänvisas till vistelsekommunen. Ungdomarna kan också studera på motsvarande utbildning på gymnasienivå, så som folkhögskola, Komvux, eller särvux eller sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller särvux. De förväntas ordna boende själva och ansöka om studiemedel från CSN för sin försörjning.

Vad gäller i väntan på beslut?
I väntan på beslut har ungdomarna ingen rätt till utbildning, det är upp till varje kommun att besluta om plats på gymnasiet. Både de som fortfarande är i asylprocessen och de som har ett gällande utvisningsbeslut, har möjlighet att ansöka om det tillfälliga uppehållstillståndet. För de ungdomar som fortfarande befinner sig i asylprocessen under ansökningstiden kan kommunerna få ersättning för utbildningskostnaderna i form av ett begränsat statsbidrag. De som är i asylprocessen har även rätt till hjälp med boende och dagersättning av Migrationsverket. De ungdomar som har ett gällande utvisningsbeslut har inte rätt till boende men kan ha rätt till dagersättning från kommunen.