2018-09-28 | Nyhet

Länets kommunala vuxenutbildningar får högt betyg av de studerande

Uppdragsbild

Foto: Johnér

Varje år skickas en enkät ut till länets studerande på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningar inklusive SFI (Svenska för invandrare) och SFX (Svenska för yrkesutbildade), för att ta reda på hur eleverna upplever sin utbildnings- och studiemiljö. Resultaten sammanfattas i två rapporter.

Årets undersökning besvarades av 20 000 studerande och visar att det finns en stor nöjdhet kring möjligheterna att studera under goda förutsättningar. Det gäller studerande inom samtliga utbildningsområden.

  • Över 80 procent av de som studerar på komvux eller SFI skulle rekommendera den egna skolan till andra

  • 89 procent av de studerande på SFI upplever lärarna som inspirerande och pedagogiska. En klar majoritet uppger även att deras skola upplevs som trygg och att såväl lärare och elever beter sig väl mot varandra

  • Eleverna har höga förväntningar på studierna och har satt tydliga mål för sig själva och sina studier. Omkring 90 procent av eleverna på komvux tror att deras studier kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden eller för fortsatta studier.

Enkäterna har genomförts av Sweco Strategy på uppdrag av Storsthlm och kommunerna i Stockholms län. Rapporterna hittar du i länkarna nedan och via vår sökfunktion.

SFI/SFX 2018 i Stockholms länPowerpoint

Vuxenutbildning 2018 i Stockholms länPowerpoint