2018-06-18 | Nyhet

Gymnasiebehovsrapporten 2018 – trender och kunskap om gymnasieregionen Stockholm

Uppdragsbild

Gymnasierapporten för 2018 är klar. Det är den fjärde rapporten i ordningen där vi följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vad som händer under gymnasietiden samt hur det går för dem.

Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett gemensamt kunskapsunderlag och stimulera ett fortsatt utvecklingsarbete på såväl regional, delregional som lokal nivå.

Gymnasieregionens skolor ska enligt prognos ta emot 20 000 fler elever fram till 2025, vilket ställer ökade krav på ett gemensamt regionalt ansvar kring bland annat utbud och dimensionering. Ökningarna väntas bli särskilt utmanande inom de högskoleförberedande programmen. En fortsatt stor utmaning är även det låga intresset hos ungdomarna för yrkesprogrammen.

Läs mer om det i rapporten Gymnasiebehovet 2018 – trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion