2018-03-13 | Nyhet

Ny regional vuxenutbildning ska möta bransch med personalbrist

Storsthlm var vid två dagar i början på mars värd för Skolverkets regionala dialog med kommunerna kring vuxenutbildning i länet, dit även Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen bjudits in för att delta. Fokus för dialogen var hur samarbete kring vuxenutbildning kan bidra till att säkra kompetensförsörjningen.

Skolverket vill på en bred och övergripande nivå fånga hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen bjöds in för att delta då vuxenutbildning är en viktig komponent vid etablering och arbetsmarknadsfrågor.

Sedan 2017 har statsbidragssystemet förändrats med syfte att stärka det mellankommunala samarbetet. I Stockholmsregionen samarbetar kommunerna i första hand inom sex kluster inom vilka yrkesvuxutbildningar samordnas. Det regionala samarbetet leds av en politisk styrgrupp, vars fokus ligger på just yrkesutbildning och arbetet samordnas av Storsthlm.

– Det viktigaste med att jobba tillsammans kring vuxenutbildning är regionens kompetensförsörjning och att nyanlända kommer i arbete. Där har Storsthlm en viktig roll genom att effektivisera och vid behov samordna kommunernas vuxenutbildning, menade Ylva Mozis som är ordförande i den politiska styrgruppen.

Genom att samarbeta och exempelvis ta fram gemensamma kvalitetskriterier och samordnad kvalitetsuppföljning sparas resurser. Samordnade kurspaket ger högre effektivitet för kommunerna och bidrar dessutom till tydlighet gentemot arbetsgivare om vad en utbildning ger för kompetens.

I samband med utformningen av utbildningarna är samtalen med Arbetsförmedlingen viktig, menade Ylva Mozis.

– Dialogen med Arbetsförmedlingen och branscher ger värdefull information till kommunerna om vilka utbildningar som är viktiga att erbjuda. Detta sker främst genom att kartlägga de tillgängliga utbildningsplatserna och matcha dem mot arbetsmarknadens efterfrågan.

Aktuellt just nu är att en första regional statsbidragsansökan är på gång. I ett pilotprojekt som ska pågå under 2018-2019 har kommunerna gått ihop med bransch och anordnare för att utveckla en regional yrkesförarutbildning.

– Yrkesförare är ett bristyrke och därför behövs utbildningen. Utan samarbete hade den inte erbjudits i regionen i år. Det är ett stort steg att vi är på gång med den första regionala statsbidragsansökan, avslutar Ylva Mozis.