2017-04-05 | Nyhet

Storstadsregionernas utbildningschefer vill sätta stopp för krångliga bidragsutformningar

Utbildningschefer i 73 kommuner i Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Skåneregionen med Västra Blekinge går samman i en skrivelse till Utbildningsdepartementet som gäller riktade statsbidrag inom utbildningsområdet.

Med skrivelsen hoppas utbildningscheferna på att uppmärksamma Utbildningsdepartementet på de konsekvenser som kommunerna behöver hantera till följd av statsbidragens nuvarande utformning. I vissa fall är ansökningsförfarandet så omfattande att kommuner tvingas avstå från att söka.

Utbildningscheferna föreslår enklare ansökningsförfarande, tydligare villkor och bättre långsiktighet i satsningarna för att öka likvärdigheten och underlätta verksamhetsplanering.

Tony Mufic är utbildningsdirektör i Stockholms stad och menar att vinsterna med förenklade stadsbidrag är många.

– Det finns mycket att vinna för alla huvudmän, oavsett om det är en liten eller stor kommun, om vi förenklar och arbetar mer riktat och långsiktig med statsbidragen.

Kommunförbundet Stockholms Län, Göteborgsregionens kommunalförbund och Kommunförbundet Skåne har på utbildningschefernas uppdrag tagit fram underlag och sammanställt skrivelsen.